Przejrzystość wydatków w szpitalach. Zmniejszanie ryzyka korupcji przy zamówieniach publicznych w sytuacjach nadzwyczajnych

COVID-19 wywołał bezprecedensową skalę tzw, zamówień publicznych w sytuacjach nadzwyczajnych. Brak odpowiednich procedur daje specjalne uprawnienia instytucjom publicznym. W praktyce oznacza to, że ur...

Czytaj dalej

On November 17, 2021, a very important trial - in the context of the right to public information - will be held before the Constitutional Tribunal. This is a consequence of a request by the First Pres...

Czytaj dalej

Dostęp do informacji publicznej – rozprawa przed Trybunałem KonstytucyjnymDziś (17 listopada 2021 r.) miała się odbyć ważna – w kontekście prawa do informacji publicznej – rozprawa przed TK. To konsek...

Czytaj dalej

W związku z planowanym rozpatrywaniem przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w Kodyfikacjach (NKK) uchwały Senatu RP z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny o...

Czytaj dalej

Podczas pracy z ogromnym zbiorem danych dotyczącym zamówień publicznych i zawierającym dziesiątki tysięcy postępowań, sprawdzenie każdego raczej nie wchodzi w grę. W takiej sytuacji z pomocą przychodz...

Czytaj dalej

Zrozumienie procesu zamówień publicznych może być trudne, ale nie jest niemożliwe. W każdym kraju, przepisy regulujące zamówienia należą prawdopodobnie do tych bardziej skomplikowanych. Najważniejsze...

Czytaj dalej

Dyrektywy Unii Europejskiej określają zasady dotyczące zamówień publicznych, których należy przestrzegać w całej Unii w przypadku zamówień przekraczających określony próg finansowy. W przypadku zamówi...

Czytaj dalej

Na pewno Polska 2020 jest innym krajem niż jeszcze rok temu. Pewne sprawy się jednak od lat nie zmieniają. I to wcale nie jest dobra wiadomość, bo między innymi ta stałość jest przyczyną chaosu, z któ...

Czytaj dalej

Kryzys spowodowany pandemią wpłynął na liczne dziedziny życia. Między innymi na kondycję gospodarki światowej i sytuację wielu działalności biznesowych. Korzystając z danych dostępnych na portalu tend...

Czytaj dalej

Rząd przekonuje nas od początku pandemii, że robi co tylko może, żeby ratować miejsca pracy. Hucznie ogłaszano kolejne wersje Tarczy. Wskaźniki dotyczące stanu gospodarki są wskazywane jako jeden z wy...

Czytaj dalej

Funkcja partnerki głowy państwa, jej sytuacja finansowa, ale również oczekiwania wobec roli, jaką według społeczeństwa powinna pełnić pani prezydentowa, nie są tematem wyjątkowym dla Polski. To dyskus...

Czytaj dalej

Sebastian Kaleta powiedział we wtorek, że zgodnie z raportem dotyczącym udziału polityków obozu rządzącego we władzach Spółek Skarbu Państwa, osoby powiązane z Solidarną Polską mają jedyne 0,5% kluczo...

Czytaj dalej

Dzisiaj zakończył się kolejny odcinek serialu “Prezes Narodowego Banku Polskiego vs. jawność”. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Prezesa odmawiającą nam informacji na temat zawartych prze...

Czytaj dalej

Przyjmując w ciągu kilku godzin projekt ustawy o podwyżkach wynagrodzeń i podniesieniu kwoty subwencji, z których utrzymują się partie polityczne, posłowie świadomie uchylili się przed dyskusją nad pr...

Czytaj dalej

21 maja złożyliśmy, do wszystkich Ministerstw, wnioski dotyczące udostępnienia informacji na temat zakupów w ramach artykułu 6 ustawy covidowej, który wyłączał  prawo zamówień publicznych. Część odpow...

Czytaj dalej

Łukasz Szumowski obecnie nie jest wspólnikiem w żadnej spółce. Ma za to rozdzielność majątkową z żoną i oddał jej część swoich udziałów w spółkach. Całą tę historię można prześledzić w KRS. Sprawdzili...

Czytaj dalej

Od dawna pytamy, na co partie, urzędy i komitety wyborcze wydają pieniądze w ramach prowadzenia działań marketingowych w sieci. Rzecz dotyczy bowiem całkiem niewirtualnych środków publicznych. Ka...

Czytaj dalej

Prawo i Sprawiedliwość musi ujawnić informacje dotyczące wydatków na działania marketingowe w Internecie. Partia twierdziła, że nie ma obowiązku udostępniania żadnych danych na ten temat. W piątek, 22...

Czytaj dalej

Aplikacja służy do przeglądania największej w Polsce bazy danych dotyczących sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski – Banku Danych Lokalnych, prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny. Narzędzie...

Czytaj dalej

Przy okazji sprawy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i niejasnych okoliczności powstawania jego majątku, dużo mówi się o jego oświadczeniach majątkowych i ich kontroli przez Centralne B...

Czytaj dalej