Today, 30 November 2021, 115 civil society organisations, including Moje Państwo Foundation and European Digital Rights (EDRi) launched a collective statement to call for an Artificial Intelligence Ac...

Czytaj dalej

On 9 November 2021, the Chancellery of the Prime Minister (CPM) organized the international conference “The future is data.” In his opening speech, CPM's secretary of state – Adam Andruszkiewicz, unde...

Czytaj dalej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w dniu 09 listopada 2021 r. zorganizowała międzynarodową konferencję pt.: „The Future is data. Przyszłość to dane.”. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady...

Czytaj dalej

On November 17, 2021, a very important trial - in the context of the right to public information - will be held before the Constitutional Tribunal. This is a consequence of a request by the First Pres...

Czytaj dalej

Dostęp do informacji publicznej – rozprawa przed Trybunałem KonstytucyjnymDziś (17 listopada 2021 r.) miała się odbyć ważna – w kontekście prawa do informacji publicznej – rozprawa przed TK. To konsek...

Czytaj dalej

W związku z planowanym rozpatrywaniem przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w Kodyfikacjach (NKK) uchwały Senatu RP z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny o...

Czytaj dalej

On September 20, 2021 a scientific seminar "Artificial Intelligence and Fundamental Rights" took place, organized by the Office for Personal Data Protection. The invited guests discussed important asp...

Czytaj dalej

W dniu 20.09.2021 r. odbyło się seminarium naukowe organizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych pt. „Sztuczna inteligencja a prawa podstawowe”. Zaproszeni goście poruszali kilka najistotniejszych...

Czytaj dalej

The System of Random Allocation of Cases (“SLPS”), introduced as part of the recent judiciary reform in Poland, started operating in the Ministry of Justice in January 2018. Since then, SLPS decides h...

Czytaj dalej

Od 4 lat prowadziliśmy postępowanie sądowe z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie uzyskania dostępu do algorytmu SLPS. Fundacja wygrała postępowanie. Ministerstwo zostało zobowiązane do ujawnienia algorytmu.

Czytaj dalej

Aktywnie bierzemy udział w dyskusji, toczącej się wokół tematu sztucznej inteligencji i automatycznego podejmowania decyzji w sektorze publicznym. Do 6 sierpnia 2021 roku, Komisja Europejska...

Czytaj dalej

We are actively participating in the discussion around such critical topics as artificial intelligence and automatic decision-making in the public sector. Earlier this summer, the European Commission...

Czytaj dalej

W nadchodzącej serii tekstów będziemy odnosić się do poszczególnych fragmentów regulacji, wybierając te, które uważamy za najistotniejsze i wymagające pogłębionej analizy. Skupimy się na przepisach, d...

Czytaj dalej

In this series of texts, we will concentrate shortly on selected provisions of the proposal, as due to their importance they deserve a more in-depth analysis. We will prepare comments on selected prov...

Czytaj dalej

Here it is! A long-awaited proposal on Artificial Intelligence regulation was officially presented by the European Commission. We had an opportunity to get acquainted with the working version of the n...

Czytaj dalej

Jest! Długo oczekiwana propozycja przepisów mających uregulować sztuczną inteligencję (SI) została oficjalnie upubliczniona przez Komisję Europejską. Nie ma co ukrywać, że już wcześniej mieliśmy (i ni...

Czytaj dalej

The second edition of “alGOVrithms. The State of Play” is taking an in-depth look at the usage of Automated Decision Making in government-citizens relations in Czechia, Hungary, Kosovo, North Macedoni...

Czytaj dalej

Druga edycja raportu “alGOVrithms. The State of Play” zawiera dogłębną analizę procesu automatycznego podejmowania decyzji w relacjach rząd-obywatel w Czechach, Węgrzech, Kosowie, Północnej Macedonii...

Czytaj dalej

Nie ma prawa do informacji, kiedy ogranicza się jej rozpowszechnianie. Dlatego wyrażamy naszą solidarność z dziennikarzami i dziennikarkami, których działalność może zostać znacząco ograniczona na sku...

Czytaj dalej

Pomysły na ograniczenie dostępu do informacji zyskują niestety na popularności. Tym razem, możemy odnaleźć je w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W obowiązujących...

Czytaj dalej