Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (numer w Wykazie prac legislacyjnych RM: UC 69)

Pomysły na ograniczenie dostępu do informacji zyskują niestety na popularności. Tym razem, możemy odnaleźć je w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W obowiązujących...

Czytaj dalej

We were in a trial with the Ministry of Justice regarding access to the SLPS algorithm for 4 years before finally winning the proceedings. The Ministry was obliged to disclose the algorithm.

Czytaj dalej

Od 4 lat prowadziliśmy postępowanie sądowe z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie uzyskania dostępu do algorytmu SLPS. Fundacja wygrała postępowanie. Ministerstwo zostało zobowiązane do ujawnienia algorytmu.

Czytaj dalej

COVID-19 wywołał bezprecedensową skalę tzw, zamówień publicznych w sytuacjach nadzwyczajnych. Brak odpowiednich procedur daje specjalne uprawnienia instytucjom publicznym. W praktyce oznacza to, że ur...

Czytaj dalej

Sektor publiczny coraz częściej korzysta z algorytmów. Staramy się by obywatele i obywatelki wiedzieli o nich jak najwięcej. Walczymy już z Ministrem Sprawiedliwości o dostęp do algorytmu losującego s...

Czytaj dalej

Sejm obraduje właśnie nad wprowadzeniem nowego ograniczenia w dostępie do informacji publicznych - tym razem dotyczącego spraw zagranicznych. Stanowczo sprzeciwiamy się takiemu rozwiązaniu. Zaprezento...

Czytaj dalej

Podczas szukania strategii rządu na walkę z pandemią, natrafiliśmy na ciekawy wywiad, udzielony pod koniec października Gazecie Polskiej przez Mateusza Morawieckiego. Premier stwierdził, że rząd ma “s...

Czytaj dalej

Na pewno Polska 2020 jest innym krajem niż jeszcze rok temu. Pewne sprawy się jednak od lat nie zmieniają. I to wcale nie jest dobra wiadomość, bo między innymi ta stałość jest przyczyną chaosu, z któ...

Czytaj dalej

Rozmawia się o nich, ale nikt ich nie widział. O istnieniu raportu o podziale wpływów Zjednoczonej Prawicy w Spółkach Skarbu Państwa dowiedzieliśmy się zresztą zupełnym przypadkiem - Sebastian Kaleta...

Czytaj dalej

Rząd przekonuje nas od początku pandemii, że robi co tylko może, żeby ratować miejsca pracy. Hucznie ogłaszano kolejne wersje Tarczy. Wskaźniki dotyczące stanu gospodarki są wskazywane jako jeden z wy...

Czytaj dalej

W odpowiedzi na nasz wniosek do TVP o udostępnienie informacji publicznej długo panowała cisza. Minęły ustawowe 2 tygodnie, potem maksymalny okres wydłużenia czasu na odpowiedź - dwa miesiące. Złożyli...

Czytaj dalej

Sebastian Kaleta powiedział we wtorek, że zgodnie z raportem dotyczącym udziału polityków obozu rządzącego we władzach Spółek Skarbu Państwa, osoby powiązane z Solidarną Polską mają jedyne 0,5% kluczo...

Czytaj dalej

Dzisiaj zakończył się kolejny odcinek serialu “Prezes Narodowego Banku Polskiego vs. jawność”. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Prezesa odmawiającą nam informacji na temat zawartych prze...

Czytaj dalej

Wybory prezydenckie 2020 były, z różnych przyczyn, delikatnie mówiąc dziwne. Dotyczyło to również przeprowadzonych przez TVP debat przed obydwiema turami. Więcej niż o samych odpowiedziach kandydatów,...

Czytaj dalej

To nie jest tekst o roli TVP w kampanii wyborczej. Trafnie oceniła ją Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która przygotowała swój raport o wyborach w Polsce. Nas interesowała kuchnia de...

Czytaj dalej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest zaskoczeniem. Tworzenie prawa z pominięciem konsultacji publicznych, niedopuszczanie do głosu przedstawicieli organizacji pozarządowych i inn...

Czytaj dalej

W cieniu partyjnych sporów o przywództwo, liczbę ministerialnych stołków i dyskusji o wpisach na Twitterze, chcemy mówić o tym co ważne dla demokracji i przyszłości Polski. Poniżej prezentujemy nasze...

Czytaj dalej

Aplikacja służy do przeglądania największej w Polsce bazy danych dotyczących sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski – Banku Danych Lokalnych, prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny. Narzędzie...

Czytaj dalej

Przy okazji sprawy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i niejasnych okoliczności powstawania jego majątku, dużo mówi się o jego oświadczeniach majątkowych i ich kontroli przez Centralne B...

Czytaj dalej

Nie po raz pierwszy zajmujemy się sprawą spotkań polityków i urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości z osobami pełniącymi funkcje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem, zmowa milczenia wokół sz...

Czytaj dalej