Kapitał Żelazny

Chcemy rozwijać działalność statutową Fundacji i odpowiadać na potrzeby obywateli niezależnie od programów dotacji finansowych: ich harmonogramów i zmieniających się priorytetów. Dążymy do stworzenia stabilnego źródła dochodów, które uniezależni nas finansowo od bieżących konkursów ogłaszanych przez instytucje publiczne.

Trzon Kapitału Żelaznego stanowić będą środki własne Fundacji wypracowane w ramach działalności gospodarczej. Co miesiąc będziemy zasilać kapitał kwotą równą 10% miesięcznego zysku. Kapitał zasilą również wpłaty darczyńców indywidualnych i partnerów instytucjonalnych.

Zebrane środki będą inwestowane zgodnie ze strategią wypracowaną przy wsparciu ekspertów finansowych, a zwrot z inwestycji przeznaczymy na finansowanie dalszych działań statutowych Fundacji Moje Państwo.

Dla instytucji:

Zostańmy partnerami

Chcemy zawierać partnerstwa z firmami, które podzielają nasze wartości, aby jeszcze bardziej efektywnie realizować wspólne cele.

Współpraca z nami wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana partnerstwem z nami, wyślij maila na adres: kapital@mojepanstwo.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.