Potencjalny wpływ COVID-19 na zamówienia publiczne

Monika Kajalidis

Monika Kajalidis

14 października 2020

Przeczytasz w 2 minuty

Kryzys spowodowany pandemią wpłynął na liczne dziedziny życia. Między innymi na kondycję gospodarki światowej i sytuację wielu działalności biznesowych. Korzystając z danych dostępnych na portalu tenders.guru (tutaj więcej o projekcie) sprawdziliśmy potencjalny wpływ pandemii na zamówienia publiczne. Przeanalizowaliśmy dane z zamówień udzielonych w pierwszym półroczu 2019 i 2020 roku w Polsce i Hiszpanii.
Ogólne dane statystyczne 
Przedstawione poniżej ogólne statystyki pokazują spadki we wszystkich kategoriach. Jednak porównując dane z Polski i Hiszpanii można zauważyć znaczące różnice. Zamówienia publiczne w Polsce przedstawiają się znacznie stabilniej, procedury są dość równomiernie rozłożone w czasie, a zmiany statystyczne nie są tak dramatyczne. Ale one istnieją i warto dokładniej zbadać przyczyny i potencjalny związek z kryzysem wywołanym przez COVID - 19.
Hiszpania - tabela podsumowująca dane.
Styczeń - czerwiec 2019 r.
Styczeń - czerwiec 2020 r.
Polska - tabela podsumowująca dane.
Styczeń - czerwiec 2019
Styczeń - czerwiec 2020
Sektory
Sektory (Areas), o których mowa na portalu https://tenders.guru/, to zamówienia publiczne skatalogowane zgodnie z kodami CPV (Wspólny Słownik Zamówień) i uporządkowane według wartości jako lista 16 kategorii / sektorów - od największej do najmniejszej. 
Na potrzeby analizy wybraliśmy kilka, według nas kluczowych sektorów, które mogą być najbardziej podatne na wpływ pandemii (niekoniecznie negatywny). W tabeli podsumowującej obserwacje sektorów widoczne są spadki i wzrosty wartości poszczególnych kategorii, co bezpośrednio przekłada się również na pozycję sektora na liście - im niższa pozycja, tym niższa łączna wartość zamówień.
Hiszpania
Dane pokazują bardzo znaczące spadki w 2020 r. w sektorach “Podróże” i “Rekreacja”, co jest dość naturalnym wynikiem w obliczu globalnego lockdown’u. Nie dziwi również podwyższenie pozycji sektora “Zdrowie”, pomimo spadku wartości zamówień tej kategorii. Natomiast sporym zaskoczeniem jest wyraźny wzrost zamówień w sektorze “Hotele i Restauracje”, dlatego warto przyjrzeć się dokładnie zamówieniom, udzielonym w czasie kryzysu w tej kategorii.
Polska
Sytuacja wybranych sektorów w Polsce wygląda na stabilną. Chociaż widoczne są spadki wartości zamówień udzielonych w 2020 r., nie są to tak spektakularne różnice jak w przypadku hiszpańskich danych. Obniżenie tych wartości właściwie nie wpływa również na pozycję sektorów na liście. Można więc wstępnie wnioskować, że w przypadku polskich zamówień publicznych, pandemia koronawirusa nie miała ogromnego wpływu na sektory, potencjalnie najbardziej podatne na zagrożenie kryzysem.