Open letter regarding AI ActThe AI Act must protect the rule of law. This is what we think as an organization dealing with technology and civil rights for many years. That's why we have signed an open...

Czytaj dalej

Civil society calls on the EU to draw limits on surveillance technology in the Artificial Intelligence ActThe Moje Państwo Foundation and many other civil society organizations support a statement dra...

Czytaj dalej

The European Union is entering the final stage of negotiations on its Artificial Intelligence Act (AI Act), but Big Tech and other industry players have lobbied to introduce a major loophole to the hi...

Czytaj dalej

A civil society statement on fundamental rights in the EU Artificial Intelligence ActDue to the start of the EU trilogues on the AI ​​Act by the EU institutions, 150 civil society organisations includ...

Czytaj dalej

Oświadczenie społeczeństwa obywatelskiego w sprawie praw podstawowych w unijnym akcie o sztucznej inteligencjiW związku z rozpoczęciem przez instytucje UE rozmów trójstronnych na temat Aktu o sztuczne...

Czytaj dalej

The Moje Państwo Foundation' main interest is AI and algorithms in the public sector. Therefore, the healthcare sector as part of the state's activities also falls within this scope. In April 2023 we...

Czytaj dalej

More and more public institutions are opting to use artificial intelligence (AI) or automated decision-making (ADM) systems when carrying out their tasks. The direction to increase the share of techno...

Czytaj dalej

Coraz więcej instytucji publicznych decyduje się przy wykonywaniu swoich zadań na korzystanie z systemów sztucznej inteligencji (AI) lub systemów automatycznego podejmowania decyzji (Automated De...

Czytaj dalej

In December 2022, an international initiative was launched to protect human rights against artificial intelligence systems. Our foundation, together with more than 200 international civil society and...

Czytaj dalej

W grudniu 2022 r. została zainicjowana międzynarodowa inicjatywa ochrony praw człowieka przed systemami sztucznej inteligencji. Fundacja wspólnie z ponad 200 międzynarodowymi organizacjami obywatelski...

Czytaj dalej

On November 28 - December 2, the 21st International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AIxIA 2022) took place in Udine, Italy. The event was attended by more than 350 p...

Czytaj dalej

W dniach 28 listopada – 2 grudnia we Włoszech w Udine odbyła się 21. Międzynarodowa Konferencja Włoskiego Stowarzyszenia ds. Sztucznej Inteligencji (AIxIA 2022). W wydarzeniu wzięło udział ponad 350 u...

Czytaj dalej

⏰ Register till January, 20 ➡ https://www.1991hack.org/🎯 The main focus of the international hackathon is digital and technological products that can be further used by the government, media, public...

Czytaj dalej

On 28 September 2022, the European Commission adopted two proposals aimed at regulating liability in the context of artificial intelligence. The first proposal concerns the modernisation of the curren...

Czytaj dalej

28 września 2022 roku Komisja Europejska przyjęła dwa wnioski zmierzające do uregulowania odpowiedzialności w kontekście działania sztucznej inteligencji. Pierwszy wniosek dotyczy unowocześnienia aktu...

Czytaj dalej

The Foundation take part in the work of the Working Group for strategic directions of data management (DM group), in a dedicated subgroup for data management and exchange. The Working Group was create...

Czytaj dalej

The European Commission proposed to regulate the rules of non-contractual civil liability for the use of artificial intelligence systems by entities, adopting the so-called AI Liability Directive (Pro...

Czytaj dalej

Komisja Europejska zaproponowała uregulowanie zasad pozaumownej odpowiedzialności cywilnej stosowania systemów sztucznej inteligencji przez podmioty, przyjmując tzw. Dyrektywę w sprawie odpowiedzialno...

Czytaj dalej

Our Foundation is constantly working on disseminating good standards in the management of AI/ADM systems in the public sector. We encourage you to read a discussion paper “Building Transparency and Ro...

Czytaj dalej

On October 20, the country-level Internet Governance Forum (Internet Governance Forum Poland 2022) was held in Lublin. This year's summit was attended by representatives of authorities, government adm...

Czytaj dalej