Raport Fundacji Moje Państwo "Sztuczna inteligencja i automatyczne podejmowanie decyzji w zamówieniach publicznych – wytyczne dla sektora publicznego"

Wykorzystanie AI w sektorze publicznym to już rzeczywistość. Zanim prace UE nad projektem rozporządzenia o AI zostaną zakończone, instytucje publiczne wdrożą wiele systemów AI, a regulacja i tak nie o...

Czytaj dalej

Szanowny Panie Premierze,Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło 29 września 2021 r. projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Spotkał się on z szeroką kr...

Czytaj dalej

Komisja Europejska od 18 października 2020 r. do 10 stycznia 2021 r. prowadziła konsultacje publiczne, które miały na celu ocenę dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkt w zakresie stosowania...

Czytaj dalej

The use of AI in the public sector is now a reality. Before the work on EU's draft regulation on AI is completed, public institutions will implement many AI systems, and the regulation will not addres...

Czytaj dalej

Do tej pory podczas IGF odbyło się wiele ciekawych dyskusji, choć jedna, której gospodarzem był polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przykuła szczególnie naszą uwagę. Tematem panelu...

Czytaj dalej

Today, 30 November 2021, 115 civil society organisations, including Moje Państwo Foundation and European Digital Rights (EDRi) launched a collective statement to call for an Artificial Intelligence Ac...

Czytaj dalej

On 9 November 2021, the Chancellery of the Prime Minister (CPM) organized the international conference “The future is data.” In his opening speech, CPM's secretary of state – Adam Andruszkiewicz, unde...

Czytaj dalej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w dniu 09 listopada 2021 r. zorganizowała międzynarodową konferencję pt.: „The Future is data. Przyszłość to dane.”. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady...

Czytaj dalej

On November 17, 2021, a very important trial - in the context of the right to public information - will be held before the Constitutional Tribunal. This is a consequence of a request by the First Pres...

Czytaj dalej

Dostęp do informacji publicznej – rozprawa przed Trybunałem KonstytucyjnymDziś (17 listopada 2021 r.) miała się odbyć ważna – w kontekście prawa do informacji publicznej – rozprawa przed TK. To konsek...

Czytaj dalej

W związku z planowanym rozpatrywaniem przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w Kodyfikacjach (NKK) uchwały Senatu RP z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny o...

Czytaj dalej

On September 20, 2021 a scientific seminar "Artificial Intelligence and Fundamental Rights" took place, organized by the Office for Personal Data Protection. The invited guests discussed important asp...

Czytaj dalej

W dniu 20.09.2021 r. odbyło się seminarium naukowe organizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych pt. „Sztuczna inteligencja a prawa podstawowe”. Zaproszeni goście poruszali kilka najistotniejszych...

Czytaj dalej

The System of Random Allocation of Cases (“SLPS”), introduced as part of the recent judiciary reform in Poland, started operating in the Ministry of Justice in January 2018. Since then, SLPS decides h...

Czytaj dalej

Od 4 lat prowadziliśmy postępowanie sądowe z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie uzyskania dostępu do algorytmu SLPS. Fundacja wygrała postępowanie. Ministerstwo zostało zobowiązane do ujawnienia algorytmu.

Czytaj dalej

Aktywnie bierzemy udział w dyskusji, toczącej się wokół tematu sztucznej inteligencji i automatycznego podejmowania decyzji w sektorze publicznym. Do 6 sierpnia 2021 roku, Komisja Europejska...

Czytaj dalej

We are actively participating in the discussion around such critical topics as artificial intelligence and automatic decision-making in the public sector. Earlier this summer, the European Commission...

Czytaj dalej

W nadchodzącej serii tekstów będziemy odnosić się do poszczególnych fragmentów regulacji, wybierając te, które uważamy za najistotniejsze i wymagające pogłębionej analizy. Skupimy się na przepisach, d...

Czytaj dalej

In this series of texts, we will concentrate shortly on selected provisions of the proposal, as due to their importance they deserve a more in-depth analysis. We will prepare comments on selected prov...

Czytaj dalej

Here it is! A long-awaited proposal on Artificial Intelligence regulation was officially presented by the European Commission. We had an opportunity to get acquainted with the working version of the n...

Czytaj dalej

Jest! Długo oczekiwana propozycja przepisów mających uregulować sztuczną inteligencję (SI) została oficjalnie upubliczniona przez Komisję Europejską. Nie ma co ukrywać, że już wcześniej mieliśmy (i ni...

Czytaj dalej