Postępowania

Prowadzimy postępowania w celu zwiększenia przejrzystości działań władz publicznych. Pracujemy na rzecz poszerzenia dostępu do danych z sektora publicznego.

Informacje o stanie prac nad projektem ustawy o obowiązku publikacji umów powyżej 10 tysięcy złotych

Zgodnie z raportem z wykonania rządowego Programu przeciwdziałania korupcji na lata 2018-2020 MFFiPR miało opracować przepisy dotyczące większej przejrzystości umów poniżej tzw. progów krajowych. Proj...

Informacje o trybie prac nad rozporządzeniem wprowadzającym ograniczenia związane z COVID-19

Rząd nie zdecydował się by w obliczu pandemii ogłosić stan nadzwyczajny i konsekwentnie wprowadzał ograniczenia na podstawie rozporządzeń. Chcieliśmy uzyskać informacje o tym w jaki sposób podejmowane...

Informacje na temat funkcjonowania aplikacji STOP COVID

Aplikacja STOP COVID (wcześniej: PROTEGO Safe) powstała w kwietniu 2020 r. i jest przykładem technologii contact tracing czyli narzędzi, które za pomocą połączenia bluetooth śledzą inne urządzenia (os...

Informacje o wdrożeniu algorytmu do kontroli beneficjentów Tarcz Antykryzysowwych

Jak podawały media, CBA posiada algorytm, który sprawdza prawidłowość wydatkowania pieniędzy otrzymanych przez przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zapytaliśmy się kto stworzył ten alg...

Raporty z wyników losowań sędziów (SLPS)

W związku z trwającą równolegle sprawą o dostęp do algorytmu Systemu Losowego Przydziału Spraw, zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości, który jest gospodarzem systemu, o udostępnienie raportów ze...

Decyzje Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, Które Pełniły Funkcje Publiczne (2015-2018)

Komisja Rozpatrująca Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, Które Pełniły Funkcje Publiczne została powołana ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez niektóre osoby w...

Wydatki związane z COVID-19 z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Jedną z pierwszych po dotarciu pandemii do granic Polski decyzji władz, było wyjęcie spod reżimu zamówień publicznych zakupów związanych z walką z COVID-19.  Uregulowano to w art. 6 ustawy z 2 ma...

Organizacja debaty przed I turą wyborów prezydenckich 2020

Wyborom prezydenckim w 2020 r. towarzyszyło sporo kontrowersji. Dotyczyło to również debat kandydatów organizowanych przez TVP. Debata, która odbyła się 17 czerwca 2020 r. zaskoczyła doborem pytań do...

Algorytm Losowego Systemu Przydziału Spraw

Od 2 stycznia 2018, w sądach powszechnych, działa System Losowego Przydziału Spraw. Jednocześnie pojawiły się podejrzenia, że system nie jest wcale taki losowy i władze mogą wpływać na to kto będzie p...

Lista domen gov.pl

W związku z nasilającą się tendencją do usuwania treści ze stron instytucji publicznych, zwróciliśmy się do NASK o pełną listę adresów stron internetowych w domenie gov.pl. Są to unikalne adresy, któr...

Umowy na marketing polityczny w internecie

Partie polityczne coraz częściej wykorzystują internet do promowania swoich działań. Tymczasem, działanie i wydatkowanie partii politycznych powinno być jawne. Informacje na ten temat nie są niestety...

Czy rząd opracował strategię walki z COVID-19?

W sierpniu 2020 r., na antenie radia RMF,  Łukasz Szumowski mówił, że plany przeciwdziałania pandemii jesienią już są gotowe. Od kiedy w zastraszającym tempie zaczęła rosnąć liczba nowych zakażeń...

Okoliczności awarii systemu zliczania głosów przy wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa

W nocy 21 listopada 2019 r. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła reasumpcje głosowania nad wyborem członków do Krajowej Rady Sądownictwa. Uzasadniała to zgłoszonymi problemami technicznymi. Tymczas...

Informacje dotyczące blokowania treści internetowych

Od początku prac nad ustawą o działaniach antyterrorystycznych byliśmy zaangażowani w protest przeciwko propozycji blokowania treści internetowych, która znalazła się w tym akcie. Zarzucaliśmy, wspóln...

Propozycje Zjednoczonej Prawicy dotyczące reformy sądownictwa

18 października 2017 r., przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy zapowiedzieli, że przekazali Prezydentowi RP propozycje zmian dotyczące reformy sądownictwa. Miały być one odpowiedzią na prezydencki proj...