Dobre standardy w zarządzaniu systemami AI i ADM w sektorze publicznym

Przeczytasz w minutę

Dobre standardy w zarządzaniu systemami sztucznej inteligencji i automatycznego podejmowania decyzji w sektorze publicznym – pobierz raport Fundacji Moje Państwo.

Prezentowany dokument ma na celu zidentyfikowanie dobrych praktyk, kluczowych dla wdrażania i utrzymywania w sektorze publicznym systemów sztucznej inteligencji (AI) oraz systemów automatycznego podejmowania decyzji (ADM).

Standardy mają charakter uniwersalny, ale w szczególności uwzględniają obecne wyzwania w sektorze publicznym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 8 czerwca 2022 r. na konferencji RightsCon 2022 (on-line) organizowanej przez Access Now odbyła się dyskusja panelowa Fundacji "AI/ADM systems in the Central and Eastern European public sector: what can go (or went) wrong regarding citizens' rights" z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Rekomendacje, które pojawiły się w trakcie dyskusji stanowią inspirację części dobrych praktyk zawartych w dokumencie.

Przedstawione zestawienie dobrych standardów ma charakter "żyjącego dokumentu" – co oznacza, że dokument może być rozwijany i zmieniany w zależności od aktualnych potrzeb związanych z systemami AI i ADM.