CEE Digital Summit (wersja PL)

Przeczytasz w 3 minuty

13 października w Warszawie odbył się CEE Digital Summit zorganizowany przez Związek Cyfrowa Polska. 

W wydarzeniu wzięli udział liderzy biznesu w obszarze nowych technologii, decydenci i przedstawiciele administracji rządowej z Polski, Czech i Słowenii, przedstawiciele ambasad Ukrainy i Estonii, posłowie PE oraz reprezentanci stowarzyszeń i naukowcy.

Spotkanie zostało poświęcone analizie stanu obecnego oraz perspektywom rozwoju rynku cyfrowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy szukali możliwych platform współpracy, a także identyfikowali wyzwania stojące na drodze cyfryzacji regionu. Podczas dyskusji przedstawiono szereg zagadnień i wyzwań w kluczowych obszarach związanych z procesem legislacji tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego w UE, cyberbezpieczeństwem, współpracy transatlantyckiej na rynku cyfrowym, a także perspektywy rozwoju regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Michał Kanownik, Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska w wystąpieniu otwierającym wydarzenie zaznaczył istotę wypracowania rozwiązań kompromisowych w procesie legislacyjnym UE aktów prawnych dot. produktów, usług cyfrowych, systemów zarządzania sztuczną inteligencją oraz chipów, które mają wspierać innowacje i rozwój gospodarczy. 

Jednym z tematów szczytu był panel poświęcony wyzwaniom Cyfrowej Transformacji w Europie Środkowo – Wschodniej.

W panelu wzięli udział:

Andrzej Dopierała, Prezes, Asseco Data Systems;
Michal Kardos, Słowackie Stowarzyszenie Gospodarki Innowacyjnej (SAPIE);
Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Edijs TANONS, Łotewskie Stowarzyszenie Informacji i Technologii Komunikacyjnych (LIKTA); 
Prof. Ziga TURK, Minister Słowenii odpowiedzialny za społeczeństwo informacyjne w latach 2012-2013; 
Michał Giersz – moderator.

Rozwój regionu został przedstawiony z perspektywy sektora publicznego, aspektów prowadzonych analiz badań naukowych. Zostało też zaprezentowane spojrzenie przedstawicieli biznesu na obserwowany kierunek transformacji cyfrowej. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że Europa Środkowo-Wschodnia jest regionem bardzo podobnym pod względem społecznym i kulturowym, a także historycznym. Jednak pod względem rozwoju rynku cyfrowego jest to obszar bardzo zróżnicowany. Dobrym przykładem efektywnego wdrożenia innowacji i nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest Słowenia oraz Estonia z rozwiniętym system publicznych usług cyfrowych (e-państwo). 

W dyskusji zwrócono uwagę na kwestię współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym w kontekście zamówień publicznych. Z perspektywy liderów biznesu, zamówienia publiczne tworzą wiele problemów ze względu na skomplikowane procedury prawne. Pragmatyczne podejście sektora publicznego tworzy barierę dla współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Jak podkreśliła Justyna Orłowska – przedstawiciel projektu GovTech Polska – administracja publiczna zrobiła wiele działań w kierunku rozwiązań i narzędzi prawnych tworzących przyjazny system zamówień publicznych dla MŚP oraz startupów. Ważne jest utworzenie otwartego źródła dostępu do informacji w sektorze publicznym oraz umożliwienie wymiany informacji nie tylko na poziomie krajowym, ale też regionalnym.

Zróżnicowanie państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie cyfryzacji może stanowić wyzwanie, ale jest to również szansa na rozwój i zwiększenie pozycji konkurencyjności samego regionu. 

Uczestnicy panelu zaznaczyli, że wielu przedsiębiorców małego i średnio biznesu nie rozumie procesu legislacyjnego w kwestii tworzenia ram prawnych rynku cyfrowego (DSA, DMA, AI ACT). 

Brakuje też dostatecznej wiedzy oraz know-how wykorzystania posiadanych zasobów danych i technologii. Jednak potencjał Europy Środkowo-Wschodniej jest mało doceniany ze względu na geostrategiczne położenie, które może stać się łącznikiem pomiędzy Europą a krajami trzecimi w budowaniu gospodarki cyfrowej Europy. 

Uczestnicy panelu doszli do wniosku, że regulacje prawne dla Europy Środkowo-Wschodniej są niezwykle istotne, a rozwijanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym jest kluczem do cyfrowej transformacji regionu. Należy poszukiwać nowych płaszczyzn do współpracy ze wszystkimi przedstawicielami społeczeństwa.

Iwona Karkliniewska, AI Researcher Fundacja Moje Państwo