Ocena wpływu algorytmów systemów AI/ADM

Przeczytasz w minutę

Coraz więcej instytucji publicznych decyduje się przy wykonywaniu swoich zadań na korzystanie z systemów sztucznej inteligencji (AI) lub systemów automatycznego podejmowania decyzji (Automated Decision Making, ADM). Kierunek polegający na zwiększaniu udziału technologii w zarządzaniu procesami w państwie jest wyraźnie widoczny. Wymaga jednak wystąpienia szeregu zmian w sektorze publicznym, który powinien być właściwie przygotowany – organizacyjnie, finansowo, a także pod kątem posiadania odpowiednich kwalifikacji przez urzędników. Rozwijanie technologii AI/ADM w sposób bezpieczny, godny zaufania i zapewniający poszanowanie podstawowych praw i wolności człowieka będzie możliwe tylko pod warunkiem utworzenia odpowiedniego ekosystemu wewnątrz administracji publicznej.

Fundacja Moje Państwo przedstawia propozycję narzędzia adresowanego do sektora publicznego: Ocenę Wpływu Algorytmów Systemów AI/ADM.

Celem dokumentu jest zwrócenie uwagi na sposób wdrażania systemów sztucznej inteligencji i automatycznego podejmowania decyzji w sektorze publicznym.

Raport przedstawia zarys koncepcji narzędzia oceny wpływu algorytmów (Algorithmic Impact Assessment, AIA). Dokument zawiera też motywy, które przemawiają za stosowaniem tego rodzaju narzędzi w procesie zarządzania systemami AI/ADM.

W dokumencie zawarto propozycję oceny wpływu algorytmów systemów AI/ADM, adresowaną do władz publicznych, zarówno na poziomie centralnym jak i samorządowym. Narzędzie jest punktem wyjścia do dalszej dyskusji o lepszym, bezpieczniejszym i bardziej efektywnym wdrażaniu systemów AI/ADM w państwie.