Umowy na marketing polityczny w internecie

Zaangażowana instytucja:

PIS

Prawo i Sprawiedliwość

Partie polityczne coraz częściej wykorzystują internet do promowania swoich działań. Tymczasem, działanie i wydatkowanie partii politycznych powinno być jawne. Informacje na ten temat nie są niestety publikowane. W związku z tym zwróciliśmy się od kilku partii o udostępnienie tych danych. M.in. PSL i Lewica przekazała stosowne informacje. Prawo i Sprawiedliwość postanowiło odmówić dostępu. 

Postępowanie w toku

Czekamy na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

May 30, 2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jun 12, 2017

Odpowiedź na wniosek

Odmowa

Jan 11, 2018

Orzeczenie WSA

Nov 22, 2019

Orzeczenie NSA

Feb 21, 2020

Decyzja

Odmowa

Jun 4, 2020

Skarga na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Dec 15, 2020

Orzeczenie WSA

Mar 2, 2021

Skarga kasacyjna