Algorytm Losowego Systemu Przydziału Spraw

Zaangażowana instytucja:

MS

Ministerstwo Sprawiedliwości

Od 2 stycznia 2018, w sądach powszechnych, działa System Losowego Przydziału Spraw. Jednocześnie pojawiły się podejrzenia, że system nie jest wcale taki losowy i władze mogą wpływać na to kto będzie podejmował decyzje w danej sprawie. Również sami sędziowie zwracali uwagę na nierównomierne obciążenie pracą przez algorytm. Dlatego zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości, który jest opiekunem systemu by udostępnił jego kod źródłowy. Pozwoli to na dokonanie oceny czy faktycznie funkcjonuje poprawnie i nie narusza prawa do sprawiedliwego procesu.

Postępowanie zakończone

Minister Sprawiedliwości został zobowiązany do ponownego rozpatrzenia wniosku. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że "rację ma skarżąca organizacja, że algorytm SLPS w okolicznościach niniejszej sprawy nie stanowi jedynie informacji technicznej, ale jest wyrazem procedury ściśle związanej z bezpośrednią sytuacją obywateli, których sprawy są rozpoznawane. Techniczny charakter tej informacji wynika wyłącznie z postępu technologicznego."

Na skutek rozstrzygnięcia NSA Ministerstwo opublikowało informacje o algorytmie Systemu Losowego Przydziału Spraw w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/algorytm.

Dec 4, 2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dec 19, 2017

Odpowiedź na wniosek

Odmowa

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości, kod źródłowy Systemu nie stanowi informacji publicznej

Dec 20, 2017

Skarga na bezczynność

Sep 5, 2018

Orzeczenie WSA

Odrzucenie Skargi

Dec 14, 2018

Skarga kasacyjna

Apr 19, 2021

Orzeczenie NSA

Sep 16, 2021

Pismo w sprawie