Informacje dotyczące blokowania treści internetowych

Zaangażowana instytucja:

ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Od początku prac nad ustawą o działaniach antyterrorystycznych byliśmy zaangażowani w protest przeciwko propozycji blokowania treści internetowych, która znalazła się w tym akcie. Zarzucaliśmy, wspólnie z innymi organizacjami, że proponowane przepisy mogą naruszać prawo do informacji, są nieostre przez co dają służbom i prokuratorowi generalnemu dużą swobodę w wyborze treści, które będą zablokowane. 

Zwróciliśmy się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o udostępnienie liczby oraz wskazanie adresów publikacji zablokowanych treści na wniosek ABW w ramach uprawnień wynikających z art 32c ustawy z dnia 24 maja 2002 r.  o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Postępowanie zakończone

Niestety, Naczelny Sąd Administracyjny w pełni poparł argumentację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Stwierdził, że z uwagi na bezpieczeństwo państwa informacje o statystykach blokowania stron nie powinny być znane opinii publicznej.

Aug 8, 2016

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Aug 25, 2016

Decyzja

Odmowa

Podniesiono, że nawet ujawnienie informacji o częstotliwości dokonania blokady stron internetowych ujawni szczegóły funkcjonowania służby.

Sep 9, 2016

Wniosek o ponowne rozpatrzenie

Sep 21, 2016

Decyzja

Odmowa

Oct 13, 2016

Skarga na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Apr 11, 2017

Orzeczenie WSA

Odrzucenie Skargi

Zdaniem sędziów argumentacja Agencji była uzasadniona, gdy zważy się stan (niewypowiedzianej ale rzeczywistej) wojny terroryzmu z całym świtem demokratycznym, falę zamachów terrorystycznych nękającą p...

Jun 7, 2017

Skarga kasacyjna

Aug 8, 2018

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

May 23, 2019

Orzeczenie NSA