Okoliczności awarii systemu zliczania głosów przy wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa

Zaangażowana instytucja:

Sejm

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

W nocy 21 listopada 2019 r. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła reasumpcje głosowania nad wyborem członków do Krajowej Rady Sądownictwa. Uzasadniała to zgłoszonymi problemami technicznymi. Tymczasem, posłowie opozycji twierdzili, że prawdziwym powodem powtórnego głosowania była obawa Marszałek Sejmu, że zostanie ono przegrane przez większość parlamentarną. Postanowiliśmy sprawdzić, czy awaria rzeczywiście miała miejsce i złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji o zgłoszonych awariach systemu głosowania. 

Postępowanie zakończone

Po dwóch miesiącach od złożenia wniosku (maksymalny możliwy termin na udostępnienie informacji) otrzymaliśmy odpowiedź, która potwierdzała, że w czasie głosowania 21 listopada 2019 r. nie doszło do awarii systemu. Jednocześnie, uzyskaliśmy dane dotyczące innych awarii, które miały miejsce oraz umowy na stworzenie i obsługę systemu do głosowania.

Odpowiedź, którą uzyskała Fundacja spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów. Jako pierwsza o sprawie napisała Rzeczpospolita.

Nov 26, 2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jan 22, 2020

Odpowiedź na wniosek