Decyzje Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, Które Pełniły Funkcje Publiczne (2015-2018)

Zaangażowana instytucja:

KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Komisja Rozpatrująca Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, Które Pełniły Funkcje Publiczne została powołana ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez niektóre osoby wykonujące funkcje publiczne. Komisja wydaje decyzje co do skrócenia rocznego okresu karencji osoby pełniącej funkcje publiczne, która, po zakończeniu pracy w instytucji publicznej chce zatrudnić się w podmiocie, wobec którego wydawała decyzje jako urzędnik. Okres karencji związany jej z antykorupcyjnym standardem walki z "drzwiami obrotowymi", czyli zjawiskiem przechodzenia z urzędu do biznesu, by następnie wykorzystywać swoje znajomości z osobami publicznymi w nowej firmie. Skrócenie okresu karencji stanowi jedno z ryzyk korupcji, dlatego decyzji o tym powinny być jawne.  Nie są publikowanie w internecie. Dlatego zwróciliśmy się o ich udostępnienie. 

Postępowanie zakończone

Udostępniono kopie decyzji. 

Jun 25, 2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Aug 24, 2018

Odpowiedź na wniosek