Raporty z wyników losowań sędziów (SLPS)

Zaangażowana instytucja:

MS

Ministerstwo Sprawiedliwości

W związku z trwającą równolegle sprawą o dostęp do algorytmu Systemu Losowego Przydziału Spraw, zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości, który jest gospodarzem systemu, o udostępnienie raportów ze wszystkich losowań przeprowadzonych za pomocą systemu. 

Postępowanie w toku

Wojewódzki Sądu Administracyjny w Warszawie, nie zgodził się ze stanowiskiem Ministra, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej. Minister złożył skargę kasacyjną na to rozstrzygnięcie. Czekamy na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Nov 18, 2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dec 20, 2019

Odpowiedź na wniosek

Odmowa

Jun 4, 2020

Skarga na bezczynność

Nov 12, 2020

Orzeczenie WSA