Informacje o stanie prac nad projektem ustawy o obowiązku publikacji umów powyżej 10 tysięcy złotych

Zaangażowana instytucja:

MFFiPR

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Zgodnie z raportem z wykonania rządowego Programu przeciwdziałania korupcji na lata 2018-2020 MFFiPR miało opracować przepisy dotyczące większej przejrzystości umów poniżej tzw. progów krajowych. Projekt ustawy został opublikowany w listopadzie 2020 r., ale na dzień składania wniosku w maju 2021 r., nie było informacji o kontynuowaniu prac nad projektem ustawy. Zapytaliśmy się o losy projektu. 

Postępowanie zakończone

Na skutek naszego zapytania, MFFiPR uzupełnił informacje na portalu Rządowego Centrum Legislacji, publikując przesłane jeszcze w 2020 roku opinie innych resortów oraz poinformował, że będą się toczyć dalsze prace nad projektem. 

May 7, 2021

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

May 20, 2021

Odpowiedź na wniosek