Informacje o wdrożeniu algorytmu do kontroli beneficjentów Tarcz Antykryzysowwych

Zaangażowana instytucja:

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Jak podawały media, CBA posiada algorytm, który sprawdza prawidłowość wydatkowania pieniędzy otrzymanych przez przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zapytaliśmy się kto stworzył ten algorytm i ile to kosztowało. 

Postępowanie w toku

Centralne Biuro Antykorupcyjne odmówiło nam dostępu do informacji powołując się na to, że ujawnienie tej informacji zagrozi bezpieczeństwu państwa. 

Jan 5, 2021

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jan 12, 2021

Decyzja

Odmowa

Feb 19, 2021

Skarga na bezczynność