Informacje o wdrożeniu algorytmu do kontroli beneficjentów Tarcz Antykryzysowwych

Zaangażowana instytucja:

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Jak podawały media, CBA posiada algorytm, który sprawdza prawidłowość wydatkowania pieniędzy otrzymanych przez przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zapytaliśmy się kto stworzył ten algorytm i ile to kosztowało. 

Postępowanie w toku

Centralne Biuro Antykorupcyjne odmówiło nam dostępu do informacji powołując się na to, że ujawnienie tej informacji zagrozi bezpieczeństwu państwa. 

Jan 5, 2021

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jan 12, 2021

Decyzja

Odmowa

Feb 19, 2021

Skarga na bezczynność

Sep 29, 2021

Orzeczenie WSA

Dec 31, 2021

Odpowiedź na wniosek

Feb 14, 2022

Skarga na bezczynność