Propozycje Zjednoczonej Prawicy dotyczące reformy sądownictwa

Zaangażowana instytucja:

KP RP

Kancelaria Prezydenta RP

18 października 2017 r., przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy zapowiedzieli, że przekazali Prezydentowi RP propozycje zmian dotyczące reformy sądownictwa. Miały być one odpowiedzią na prezydencki projekt ustawy, który został wcześniej przesłany do Sejmu RP.


#NaŻywo@beatamk : Złożyliśmy nasze propozycje na papierze. Prezydent się z nimi zapoznaje i zapewne odniesie się do nich w piątek, bo na ten dzień jest planowane spotkanie głowy państwa z prezesem Kaczyńskim— Telewizja wPolsce.pl (@wPolscepl) 
October 18, 2017

W ramach tego postępowania, chcemy sprawdzić, czy politycy Zjednoczonej Prawicy rzeczywiście przekazali Prezydentowi pisma ze swoimi uwagami oraz zapoznać się z ich treścią.

Postępowanie zakończone

NSA zgodził się z naszą argumentacją i uznał, że, wbrew twierdzeniom Kancelarii Prezydenta, żądane informacje stanowią informacje publiczne, a proces legislacyjny powinien być jak najbardziej jawny. 

Oct 18, 2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 Zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udostępnienie poprawek, które do projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym złożył na jego ręce Klub Parlamentarny P...

Nov 2, 2017

Odpowiedź na wniosek

Nov 20, 2017

Skarga na bezczynność

Mar 29, 2018

Orzeczenie WSA

May 25, 2018

Skarga kasacyjna

Jan 28, 2020

Orzeczenie NSA