Fundacja Moje Państwo na Międzynarodowej Konferencji Włoskiego Stowarzyszenia ds. Sztucznej Inteligencji w Udine

Przeczytasz w 2 minuty

W dniach 28 listopada – 2 grudnia we Włoszech w Udine odbyła się 21. Międzynarodowa Konferencja Włoskiego Stowarzyszenia ds. Sztucznej Inteligencji (AIxIA 2022). W wydarzeniu wzięło udział ponad 350 uczestników ze środowiska akademickiego, przedstawicieli branży technologicznej, świata biznesu oraz sektora publicznego. Zorganizowano 5 wykładów z udziałem światowych ekspertów, debatę okrągłego stołu oraz sesję z udziałem przedstawicieli biznesu. 

Równolegle w ramach wydarzenia przeprowadzono 17 warsztatów tematycznych. Jeden z zorganizowanych warsztatów był poświęcony zagadnieniom związanym z wdrażaniem sztucznej inteligencji w sektorze administracji publicznej (ang. 1st Workshop on Artificial Intelligence for Public Administration). Podczas warsztatu przedstawicielka Fundacji Moje Państwo – Iwona Karkliniewska – zaprezentowała rezultaty dotychczasowych prac Fundacji w kwestii dobrych standardów w procesie zarządzania AI/ADM przez podmioty administracji publicznej. W ramach warsztatów został przedstawiony policy paper: Budowanie przejrzystego i stabilnego system zarządzania AI/ADM w sektorze publicznym (ang. Building Transparency and Robustness of AI/ADM Management in Public Sector). Perspektywa CEE dotycząca dobrych praktyk w procesie zarządzania sztuczną inteligencją spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród zebranych uczestników. 

Spotkanie z praktykami i przedstawicielami sektorami administracji publicznej podczas wydarzenia we Włoszech było doskonałą platformą do dyskusji i wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń związanych z przejrzystym i wiarygodnym wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji w administracji publicznej w Regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Była to także dobra okazja do przyjrzenia się efektom wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji w procesie realizacji zamówień publicznych na przykładzie wdrożonych rozwiązań w Regionie Apulia we Włoszech. Dobrym rozwiązaniem z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji w danym regionie jest wdrożony algorytm monitoringu rzetelności firm przesyłających oferty na bazie zrealizowanych umów dla sektora publicznego, a także sama analiza koncentracji firm uczestniczących w przetargu dla zachowania konkurencyjności i przejrzystości samego procesu zamówień publicznych. Przedstawione przykłady podczas warsztatów pokazują, że systemy sztucznej inteligencji mogą służyć wsparciem w procesie zarządzania zamówieniami publicznymi, a także budować wiarygodność sektora publicznego.