Unijne trilogi: Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji musi chronić prawa ludzi

Przeczytasz w minutę

Oświadczenie społeczeństwa obywatelskiego w sprawie praw podstawowych w unijnym akcie o sztucznej inteligencji

W związku z rozpoczęciem przez instytucje UE rozmów trójstronnych na temat Aktu o sztucznej inteligencji – 12 lipca 2023 r. 150 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym Fundacja Moje Państwo, wezwało instytucje UE do zapewnienia, aby rozporządzenie o sztucznej inteligencji stawiało ludzi i prawa podstawowe na pierwszym miejscu.

Oświadczenie jest kontynuacją apelu społeczeństwa obywatelskiego z listopada 2021 r., w którym postulaty zostały przedstawione bardziej szczegółowo.

Treść oświadczenia jest dostępna poniżej.

https://edri.org/wp-content/uploads/2023/07/Civil-society-AI-Act-trilogues-statement.pdf