Krajowe forum zarządzania Internetem – IGF Polska 2022

Przeczytasz w minutę

20 października w Lublinie odbyło się krajowe Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum Polska 2022). W tegorocznym szczycie wzięli udział przedstawiciele władz, administracji rządowej, biznesu, NGO, organizacje techniczne oraz środowiska akademickie. Na IGF Polska 2022 byli również obecni przedstawiciele Fundacji Moje Państwo.

Celem IGF Polska jest promocja przesłania zawartego w dokumencie końcowym UN IGF 2021. Podczas wydarzenia dyskutowano nad ideą IGF w Polsce oraz możliwościami prezentowania polskiej perspektywy w globalnej dyskusji na temat cyfrowej przyszłości, uwzględniającej dialog przedstawicieli różnych grup społecznych. 

Program był podzielony na trzy bloki tematyczne:
  • technologie w służbie społeczeństwu;
  • człowiek w internecie;
  • forum legislacji cyfrowej.

Dodatkowo zorganizowano blok tematyczny dedykowany dla młodzieży. Łącznie zorganizowano ponad 20 sesji tematycznych i warsztatów.

Forum stało się świetną okazją do wielostronnych i otwartych rozmów związanych z funkcjonowaniem Internetu, a także rolą młodzieży w kształtowaniu cyfrowej przyszłości. Wydarzenie było przepełnione dyskusjami o losach regulacji cyfrowych, wpływie technologii na społeczeństwo i gospodarkę oraz wyzwaniach z tym związanych.