Projekty

Record / Tenders.Guru

Projekt RECORD / Tenders.Guru powstał z myślą o przeciwdziałaniu korupcji w zamówieniach publicznych i tworzy go 5 organizacji pozarządowych z 4 krajów: Fundacja ePaństwo (Polska), Access Info Europe (Hiszpania), Civio (Hiszpania), K-Monitor (Węgry), Funky Citizens (Rumunia), które działają łącznie jako Konsorcjum. W ramach projektu stworzyliśmy portal Tenders.Guru, który jest narzędziem do analizy zamówień w 4 w/w krajach.

Centrum Społecznego Lobbingu

Centrum społecznego lobbingu jest projektem edukacyjno-mentorinigowym mającym na celu podniesienie jakości oddziaływania organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup aktywistów na tworzone prawo i decyzje administracyjne na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Przejrzyste szpitale

COVID-19 wywołał bezprecedensową skalę tzw, zamówień publicznych w sytuacjach nadzwyczajnych. Brak odpowiednich procedur daje specjalne uprawnienia instytucjom publicznym. W praktyce oznacza to, że urzędnicy mogą udzielić zamówienia bezpośrednio wybranej firmie, zamiast stosować bardziej konkurencyjne procedury jak chociażby przetarg nieograniczony. Umożliwia to nabywcom zakup dostaw i usług w jak najkrótszym czasie. Ogranicza również przejrzystość.

Personal Democracy Forum CEE

Personal Democracy Forum to coroczna konferencja poświęcona wpływowi technologii na władzę, administrację i społeczeństwo obywatelskie. Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych, w Polsce odbywa się od 2013 roku – od tego czasu PDF CEE zyskało rangę najważniejszej konferencji w regionie, spośród tych poświęconych zależnościom pomiędzy technologią, demokracją i zaangażowaniem obywatelskim. 

Algorytmy/AI

Rozwój i ekspansja narzędzi IT przez władze przyniosła nowe wyzwania i zagrożenia, dlatego powinniśmy stworzyć rozwiązania prawne, które zapewnią transparentność algorytmów oraz AI i zapobiegną systemowej oraz zautomatyzowanej dyskryminacji.

Obywatelska Analiza Prawa

Celem głównym projektu jest instytucjonalizacja procesu monitorowania dwóch regulacji prawnych, pozwalająca podmiotom je prowadzącym wzmocnić ich funkcje strażnicze. Działania wzmocnią obywatelską analizę skutków społecznych i gospodarczych obowiązującego prawa. Analiza ta, z wykorzystaniem produktów i rezultatów projektu, będzie w większym stopniu oparta na publicznie dostępnych informacjach i z zastosowaniem metodycznie poprawnych i uznawanych powszechnie metod ewaluacji prawa.