Komisje Parlamentu Europejskiego proponują zmiany w AI Act

Przeczytasz w 2 minuty

21 kwietnia na łamach POLITICO ukazał się wyciek projektu raportu dot. AI Act. Raport został opracowany wspólnie przez dwie komisje Parlamentu Europejskiego (IMCO, LIBE) przy wsparciu posła PE Brando Benefei i Dragosa Tudorache, przewodniczącego specjalnie powołanej Komisji ds. sztucznej inteligencji - AIDA. Dokument przedstawia założenia zmian zapisów w AI Act w kontekście zwiększenia ochrony praw podstawowych i obywatelskich, nakłada większe obowiązki na użytkowników AI oraz wprowadza zmiany dla sektora publicznego wykorzystującego systemy zarządzania sztuczną inteligencją.

Jedną z istotnych zmian jest wymóg rejestracji systemów sztucznej inteligencji o wysokim ryzyku przez administrację publiczną w powszechnie dostępnych bazach przed jego pierwszym uruchomieniem. Osoby, których dane wrażliwe są wykorzystywane w systemach AI o wysokim ryzyku, powinny być o tym informowane. Bazy danych powinny być przejrzyste, dostępne i czytelne dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo zaproponowano, by administracja publiczna publikowała wyniki przeprowadzonych analiz wpływu wykorzystywanych systemów sztucznej inteligencji na prawa podstawowe człowieka. Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych powinno być zagwarantowane w ciągu całego cyklu użytkowania systemów AI, w tym zgodnie z zasadą minimizacji i anonimizacji danych. Osoby dotknięte skutkami wykorzystywania AI w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa lub praw podstawowych będą mieć prawo do wniesienia skargi i żądać zadośćuczynienia.

Fundacja Moje Państwo 18 lutego 2022 roku wystosowała pismo do posła PE Brando Benefei z propozycją zmian zapisów w AI ACT w kontekście działalności sektora publicznego i praw podstawowych. W przesłanych postulatach były wskazane m.in. kwestie dotyczące wzmocnienia sytuacji prawnej osób, które zostały objęte negatywnym działaniem AI, utworzenie powszechnie dostępnych baz danych, zawierających informacje o systemach sztucznej inteligencji wykorzystywanej przez administrację publiczną, obowiązek informowania obywateli o wykorzystywanych systemach AI i ewentualnych jego skutkach przez sektor publiczny.

Przesłane propozycje zmian do AI Act przez Fundację w większości zostały uwzględnione w przygotowanym projekcie raportu IMCO – LIBE, jednak zmiany dotyczą obszarów wysokiego ryzyka systemów AI. Jednym z ważnych sukcesów jest uzyskanie możliwości dochodzenia przez obywatela swoich praw w związku z wykorzystaniem systemów AI oraz powstałych negatywnych skutków dla osoby. 

Szczegółowo ze stanowiskiem Fundacji można zapoznać się tutaj.

W AI Act pozostają nadal luki prawne, a mianowicie w kontekście:

  • definicji sztucznej inteligencji;
  • rejestracji wszystkich systemów AI wykorzystywanych przez administrację publiczną – nie tylko systemów o wysokim ryzyku;
  • uregulowanie zakazu wykorzystywania pozyskanych danych biometrycznych w przestrzeni publicznej;
  • informowanie osób o stosowaniu wobec nich systemów AI przez sektor publiczny przed podjęciem decyzji;
  • prawo osób do niepodlegania systemom AI niezgodnym z AI Act.

Zaproponowane zmiany do AI ACT mogą zostać złożone jako poprawki przez posłów PE do 18 maja.