Komisja AIDA zakończyła prace - propozycja zmian zapisów do AI Act

Przeczytasz w minutę

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. sztucznej inteligencji w erze cyfrowej (AIDA) została powołana w dniu 18 czerwca 2020 roku na wniosek Konferencji Prezydentów. Przewodniczącym Komisji został Dragoş Tudorache, przedstawiciel grupy Renew Europe z Rumunii. Zakres kompetencji prac Komisji obejmował analizę wpływu sztucznej inteligencji na rozwój gospodarki cyfrowej w Unii Europejskiej i wpływ na dostosowanie ustawodawstwa cyfrowej gospodarki, uwzględniającego obszary umiejętności, zatrudnienia, edukacji, zdrowia, turystyki, rolnictwa, ekologii, energetyki, obrony, przemysłu, innowacje technologiczne w usługach finansowych oraz cyfrowe usługi publiczne. Mając na uwadze transformację cyfrową, Komisja pracowała nad uwzględnieniem w ustawodawstwie wymiaru ludzkiego z ochroną praw podstawowych, ochrony danych i prawa do prywatności. 

Z dniem 22 marca 2022 Komisja zakończyła swoją działalność, przedstawiając raport końcowy z propozycją zmian zapisów do AI Act. 

Raport końcowy Komisji AIDA można znaleźć tutaj.

Przyjęty projekt poprawek do AI Act zostanie przedstawiony na posiedzeniu plenarnym w Parlamencie EU 1 maja.

W najbliższym czasie na stronie Fundacji Moje Państwo zostanie zaprezentowany komentarz do wypracowanych rozwiązań Komisji AIDA.

Opracowała: Iwona Karkliniewska