Amerykański projekt ustawy o rozliczalności algorytmów (2022)

Przeczytasz w 2 minuty

W dniu 3 lutego 2022 roku w Stanach Zjednoczonych senator R. Wyden, senator C. Booker oraz kongresmen Y. Clarke przedstawili treść projektu ustawy dotyczącej rozliczalności algorytmów z 2022 r. („ustawa”), która wprowadza nową jakość transparentności i rozliczalności dla systemów podejmujących decyzje w sposób automatyczny. Dokument stanowi ulepszoną wersję propozycji z 2019 roku i jest efektem rozmów z ekspertami, przedstawicieli zainteresowanych grup oraz innych interesariuszy. 

Ustawa ma na celu zminimalizowanie wadliwości systemów, dyskryminacji i szkód ponoszonych przez konsumentów, w przypadku podlegania automatycznie podejmowanym decyzjom.

Kolejnym zamierzeniem legislatorów jest zwiększenie stopnia świadomego wyboru dokonywanego przez konsumenta poprzez nałożenie obowiązku informacyjnego na firmy wykorzystujące automatyczne procesy decyzyjne wpływające bezpośrednio na życie konsumentów.

Oprócz wprowadzenia definicji takich jak „rozbudowany proces podejmowania decyzji kluczowych”, „zautomatyzowany proces decyzyjny” czy „pasywna infrastruktura obliczeniowa”, wdrożono kilka istotnych zobowiązań wobec firm i Federalnej Komisji Handlu („FTC”). Należą do nich:
  • dla firm:
- wprowadzenie podstawowych wymogów oceny wpływu automatyzacji podejmowania kluczowych decyzji, w tym procesów decyzyjnych, które już zostały zautomatyzowane;
- zobowiązanie do przekazywania wybranej dokumentacji oceny wpływu do FTC;
- zapewnienie odpowiedzialności za ocenę wpływu – zarówno przez firmy podejmujące krytyczne decyzje, jak i te, które tworzą technologię umożliwiającą te procesy;
  • dla Federalnej Komisji Handlu:
- zobowiązanie do przygotowania przepisów zawierających ustrukturyzowane wytyczne dotyczące oceny i raportowania;
- publikowanie rocznego zanonimizowanego raportu zbiorczego na temat trendów oraz ustanowienia repozytorium informacji, w którym konsumenci i przedstawiciele mogą przeglądać, które krytyczne decyzje zostały zautomatyzowane przez firmy, wraz z informacjami, takimi jak źródła danych, wskaźniki wysokiego poziomu oraz wskazówki jak kwestionować te decyzje;
- utworzenie Biura Technologii w celu egzekwowania tej ustawy i wspierania Komisji w technologicznych aspektach jej funkcjonowania.

Z punktu widzenia Fundacji dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie podstawowych wymogów oceny wpływu automatyzacji podejmowania kluczowych decyzji, w tym procesów decyzyjnych, które już zostały zautomatyzowane. Ocena wpływu jest narzędziem, które może zabezpieczyć w większym stopniu prawa podstawowe i ograniczyć możliwość dyskryminacyjnego działania systemów ADM.