Konsultacje publiczne w sprawie odpowiedzialności cywilnej – dostosowanie przepisów do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji

Przeczytasz w minutę

Komisja Europejska od 18 października 2020 r. do 10 stycznia 2021 r. prowadziła konsultacje publiczne, które miały na celu ocenę dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkt w zakresie stosowania produktów gospodarki cyfrowej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem konsultacji było też zebranie opinii dotyczących sposobu ulepszenia zapisów dyrektywy w związku z korzystaniem przez producentów z produktów opartych o sztuczną inteligencję i określenie ewentualnych potrzeb dostosowania przepisów krajowych dotyczących odpowiedzialności. 

Konsultacje były otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron, zarówno przedstawicieli społeczeństwa, środowisk akademickich, organów państw członkowskich czy producentów i twórców oprogramowania.

Formularz konsultacyjny podzielony został na dwie sekcje. Pierwsza z nich dotyczyła systemu rekompensowania konsumentom strat poniesionych z powodu wadliwych produktów. Druga sekcja odnosiła się do sposobów rozwiązywania kwestii odszkodowań spowodowanych przez systemy sztucznej inteligencji. Fundacja Moje Państwo wzięła udział w konsultacjach przedstawiając opinię do obu sekcji.

W konsultacjach zgłoszono 189 stanowisk. Warto zaznaczyć, że jedynie 3,7% z nich zgłosiły organizacje pozarządowe, a ponad 60% uwag zostało zgłoszonych przez obywateli Unii Europejskiej. Największą aktywność w konsultacjach wykazały podmioty z Niemiec prawie 50% uwag pochodziło właśnie z tego kraju, udział Polski to jedynie 3%. Czekamy na informację zwrotną zawierającą wnioski ogólne z konsultacji oraz będziemy monitorować dalsze działania legislacyjne dotyczące odpowiedzialności związanej z systemami AI. 

Link do konsultacji:

Opracowała: Anna Wyszecka, AI Researcher w Fundacji Moje Państwo