Konsultacje publiczne w sprawie regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji

06 sierpnia 2021

Przeczytasz w 3 minuty

Aktywnie bierzemy udział w dyskusji, toczącej się wokół tematu sztucznej inteligencji i automatycznego podejmowania decyzji w sektorze publicznym.

Do 6 sierpnia 2021 roku, Komisja Europejska prowadziła konsultacje publiczne, w sprawie przepisów dotyczących stosowania sztucznej inteligencji. Poniżej prezentujemy niektóre z naszych uwag, przedstawionych w opinii z naszymi rekomendacjami.
  • Z perspektywy Fundacji, regulacja powinna – w większym stopniu – zapewniać przejrzystość działania sektora publicznego w związku z wykorzystywaniem systemów sztucznej inteligencji. 
  • Systemy sztucznej inteligencji mogą być używane przez publiczne instytucje w wielu kluczowych obszarach takich jak np.: ochrona zdrowia, edukacja, świadczenia społeczne, sądownictwo czy gospodarka. W konsekwencji, systemy te mogą mieć bardzo szeroki zasięg oddziaływania i mogą dotyczyć wielu różnych grup społecznych, w tym, tych szczególnie narażonych na dyskryminację. Używanie systemów sztucznej inteligencji przez państwo, w wielu sytuacjach może prowadzić do kształtowania przez te systemy zakresu praw i obowiązków obywateli. 
  • Fundacja zwraca uwagę, że może dojść do sytuacji, w której system sztucznej inteligencji – z pozoru przeznaczony do pomocniczych czynności administracyjnych – faktycznie będzie miał wpływ na sprawowanie władzy publicznej (np. w wymiarze sprawiedliwości), w tym na bezpośrednią sytuację obywateli. Mylna interpretacja w określeniu, czy dany system sztucznej inteligencji jest systemem wysokiego ryzyka czy nie, w szczególności, w przypadku jego wykorzystywania przez władze publiczne, może mieć szeroki zakres negatywnych skutków dla obywateli, w związku z niższym stopniem transparentności działania takiego systemu. 
  • Ze względu na to, że większość systemów sztucznej inteligencji używanych przez instytucje publiczne będzie miało potencjalnie znaczący wpływ na ukształtowanie praw lub obowiązków obywateli, postulujemy, by w proponowanej regulacji wzmocnić narzędzia umożliwiające kontrolę władz publicznych nad implementacją sztucznej inteligencji. 
  • Uważamy, że wszystkie systemy oparte na sztucznej inteligencji, które są wdrażane w instytucjach publicznych mogą potencjalnie wpływać na prawa i obowiązki obywateli. Nie wszystkie z tych systemów sztucznej inteligencji będą niebezpieczne, ale większość z nich będzie posiadała potencjał szerokiego i głębokiego oddziaływania na społeczeństwo, w tym także, w zakresie ewentualnych niepożądanych skutków, np. w razie błędu. 
  • W 2019 r. rekomendowaliśmy utworzenie publicznie dostępnej bazy (na poziomie krajowym), zawierającej wszystkie systemy oparte na sztucznej inteligencji, które są wykorzystywane przez instytucje państwowe. Podtrzymujemy tę rekomendację bo uważamy, że w większości przypadków, wykorzystanie systemu sztucznej inteligencji w sektorze publicznym może mieć wpływ na sytuację obywateli i jako takie może generować wysokie ryzyko dla ich praw i obowiązków.

Zapoznaj się z treścią całej opinii Fundacji Moje Państwo: https://bit.ly/2VuQFHr

*Projekt ten uzyskał wsparcie Europejskiego Funduszu ds. Sztucznej Inteligencji, wspólnej inicjatywy Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt spoczywa na organizatorze, a treść projektu niekoniecznie musi odzwierciedlać stanowisko Europejskiego Funduszu ds. Sztucznej Inteligencji, jej Partnerów czy Sieci Fundacji Europejskich.