alGOVrithms. The State of Play: Rekomendacje dla decydentów/ek 2021

Aleksandra Toeplitz

29 marca 2021

Przeczytasz w minutę

Druga edycja raportu “alGOVrithms. The State of Play” zawiera dogłębną analizę procesu automatycznego podejmowania decyzji w relacjach rząd-obywatel w Czechach, Węgrzech, Kosowie, Północnej Macedonii i Polsce. Badano regulacje prawne i polityki związane z używaniem algorytmów w sektorze publicznym, praktykę ich tworzenia, wdrażania i wykorzystywania na różnych szczeblach władzy, koncentrując się przede wszystkich na ich przejrzystości oraz rozliczalności. Zwracano również uwagę na potencjalne ryzyka dyskryminacji oraz występowanie odpowiednich mechanizmów, które je minimalizują. W raporcie opisano popularne modele zakupowe, kompetencje cyfrowe urzędników, a także otwartość na współpracę z organizacjami pozarządowymi.