Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (numer w Wykazie prac legislacyjnych RM: UC 69)

Krzysztof Izdebski

Krzysztof Izdebski

08 lutego 2021

Przeczytasz w minutę

Pomysły na ograniczenie dostępu do informacji zyskują niestety na popularności. Tym razem, możemy odnaleźć je w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W obowiązujących przepisach już pewne wyjątki od zasady jawności obowiązują. I naszym zdaniem są uzasadnione i precyzyjnie wskazano jakie informacje nie podlegają udostępnieniu. Nowe przepisy idą jednak za daleko. Dopuszczają ograniczenie również w zakresie dostępu do informacji, które zostały wytworzone przez pracowników urzędu, jeśli w ich mniemaniu mogłoby to zagrozić postępowaniu. I to nie tylko temu trwającemu.  Oznacza to, że urzędnik będzie mógł dość dowolnie decydować, które informacje o swoich działaniach w toku postępowania udostępnia obywatelom i obywatelkom . Tymczasem, powinni mieć oni dostęp do wiedzy o tym, jakie konkretne działania na rzecz ochrony konkurencji są podejmowane przez urzędników. W związku z tym, przekazaliśmy 5 lutego 2021 r. nasze uwagi w tym zakresie, licząc oczywiście na to, że zostaną one uwzględnione.  
Grafika: MOZCO Mat Szymański - stock.adobe.com