Wspieramy Inicjatywę Wolna Białoruś w apelu do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Aleksandra Toeplitz

17 sierpnia 2020

Treść listu do Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji: