Jak będziemy głosować

Krzysztof Izdebski

Krzysztof Izdebski

05 czerwca 2020

Przeczytasz w 4 minuty

Trzy tygodnie dzielą nas od głosowania w wyborach na urząd Prezydent RP. Wydaje się, że tym razem data ogłoszona przez marszałkinię Elżbiętę Witek jest pewna i pójdziemy do urn. Będzie również możliwość głosowania korespondencyjnego. Przedstawiamy pokrótce jak będzie wyglądać dzień głosowania. 

Zacznijmy od pewnej nowości czyli wprowadzenia możliwości głosowania korespondencyjnego dla większości obywateli, w tym tych przebywających na kwarantannie. Jeśli zastanawiamy się czy wolimy głosować w ten sposób to nie zostało nam wiele czasu na podjęcie takiej decyzji. Musimy zgłosić taką chęć do 16 czerwca. Informację za pośrednictwem urzędu gminy, w której widniejemy w spisie wyborców przekazujemy komisarzowi wyborczemu. Jeżeli nie zrobimy tego w tym terminie, a okaże się, że będziemy musieli odbyć kwarantannę, ustawodawca przewidział trochę więcej czasu na złożenie wniosku o przekazanie pakietu wyborczego. Powinien on zostać zgłoszony do 23 czerwca, a gdyby się okazało, że zostaliśmy skierowania na kwarantannę po tym dniu, to mamy jeszcze szansę zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca. Możemy to zrobić ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP-u. 

Pakiet wyborczy zostanie przekazany na wskazany adres, a jeśli nie podlegamy ograniczeniom związanym z kwarantanną lub izolacją, możemy odebrać go osobiście w urzędzie gminy. Pakiety powinny być nam dostarczone do 23 czerwca, a jeśli przebywamy na kwarantannie i złożyliśmy wniosek później, to otrzymamy pakiet do 26 czerwca, czyli na dwa dni przed głosowaniem. 

Jeżeli nie zdecydujemy się na odbiór osobisty, Poczta Polska przekaże pakiet wyborczy do naszej skrzynki i już naszym zmartwieniem pozostanie czy nikt go np. później nie ukradnie. Dopuszczono również możliwość, w której pakiet dostarczy urzędnik. 

Tym razem uwzględniono okoliczność, że możemy nie mieć skrzynki lub jest popsuta. W takim przypadku, pracownicy poczty zostawią nam w drzwiach informację o możliwości osobistego odbioru pakietu. Trzeba się będzie pośpieszyć żeby odebrać go z poczty, bo będzie na to tylko jeden dzień.

Wypełnioną kartę do głosowania wraz z innymi elementami pakietu wyborczego (m.in. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu) przekazujemy do 26 czerwca do specjalnie przygotowanej skrzynki nadawczej lub możemy przekazać go w urzędzie gminy. Możemy również oddać pakiet przedstawicielom obwodowej komisji wyborczej w samym dniu głosowania. 

Jeśli zdecydujemy się na głosowanie korespondencyjne w czerwcu, to w przypadku gdyby 12 lipca miała odbyć się druga tura głosowania również otrzymamy pakiet wyborczy. Jeżeli z jakiś powodów uznamy, że w pierwszej turze chcemy głosować w lokalu, a w drugiej turze chcemy lub musimy (bo jesteśmy na kwarantannie) głosować korespondencyjnie to musimy złożyć wniosek do 7 lipca lub w przypadku niemożności wyjścia z domu w związku z kwarantanną do 10 lipca. 

Może się również zdarzyć, że nie będziemy mieli wyboru i będziemy musieli głosować korespondencyjnie. W przypadku nagłego i znaczącego pogorszenia sytuacji epidemicznej na terenie danej gminy lub jej części, Państwowa Komisja Wyborcza, na wniosek ministra zdrowia, nie później niż 7 dni przed wyborami, może zarządzić, w drodze uchwały, głosowanie wyłącznie korespondencyjne na tym terenie. 

System głosowania za granicą, nie różni się bardzo od głosowania w kraju. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r., do 22 czerwca pakiet powinien przyjść pocztą lub może zostać osobiście odebrany z konsulatu. Kopertę odsyła sie na własny koszt lub odnosi się do 26 czerwca (nie musi być osobiście) do konsulatu. Więcej szczegółów dotyczących głosowania korespondencyjnego, w tym głosowania za granicą można znaleźć w informacji przygotowanej przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Głosowanie w lokalu będzie w zasadzie wyglądało podobnie jak do tej pory, uwzględniając jednak potrzebę zorganizowania środków zabezpieczających w związku z zagrożeniem Covid-19.