10 przykazań dobrego procurmentu w czasie kryzysu

Monika Kajalidis

Monika Kajalidis

11 maja 2020

Przeczytasz w 2 minuty

Pandemia COVID-19 wymaga od władz zamawiania towarów i usług z sektora prywatnego w bezprecedensowo pilnym trybie. W czasie kryzysu szybkie decyzje i przydział środków mogą często decydować o ludzkim życiu lub śmierci. Niestety, w takich warunkach, ryzyko nadużyć i korupcji jest ogromne.

W ramach projektu RECORD, który współtworzymy, wspólnie z partnerami przygotowaliśmy konkretne i praktyczne rekomendacje dla władz krajów Unii Europejskiej, dotyczące zapewnienia przejrzystości przy nadzwyczajnych zamówieniach publicznych procesowanych w czasie kryzysu COVID-19. 

Nasze zalecenia, zupełnym przypadkiem, ułożyły się w 10 przykazań dobrego procurmentu w czasie kryzysu (procurment z j. angielskiego zamówienia publiczne), liczymy na to, że rządzący wykorzystają tę wiedzę.

1.Stosowanie procedury zamówień nadzwyczajnych musi być uzasadnione, udokumentowane i podane do wiadomości publicznej.

2.Zamówienia nadzwyczajne stanowią wyjątek, a nie regułę, i w każdym przypadku rekomendujemy poddawanie ich indywidualnej ocenie.

3.Dane dotyczące zamówień nadzwyczajnych powinny być scentralizowane na krajowych portalach e-zamówień.

4.Żeby utrzymać zaufanie społeczeństwa, należy opublikować kompletne informacje.

5.Dane dotyczące zamówień publicznych powinny być otwarte i powszechnie dostępne.

6.Portale e-zamówień zalecamy aktualizować w jak najkrótszym czasie.

7.Zapewnienie przejrzystości jest konieczne w celu uniknięcia zawyżania cen.

8.Dane dotyczące zamówień powinny być otwarte, pomaga to zachować należytą staranność wobec dostawców i zapobiegać oszustwom.

9.Należy upubliczniać informacje o kartelach przetargowych i sankcjach za nieuczciwą działalność.

10.Elementem procesu powinna być współpraca ze społeczeństwem obywatelskim, dziennikarzami śledczymi i informatorami.

Poniżej dostęp do pełnego tekstu, zawierającego informacje szczegółowe dotyczące rekomendacji i ich źródła, oraz tego jak władze krajów Unii Europejskiej mogą podnieść jakość zamówień publicznych w czasie kryzysu. Publikacja została przygotowana w taki sposób, żeby była zrozumiała dla wszystkich i nie wymagała specjalistycznej wiedzy prawniczej. Chcemy, żeby nie tylko rządzący, ale również społeczeństwo obywatelskie mogło korzystać z tych informacji.