Projekt RECORD

Aleksandra Toeplitz

26 października 2019

Przeczytasz w minutę

Projekt ma na celu zminimalizowanie ryzyka korupcji poprzez analizę procesów zamówień publicznych na poziomie lokalnym oraz walkę z nieefektywnym wykorzystywaniem środków publicznych.

Zadania projektu obejmują ocenę zasobów instytucjonalnych i regulacji państwowych, tak aby możliwe było zbudowanie odpowiedniego narzędzia monitorującego proces zamówień publicznych i identyfikującego ryzyka korupcji. Z narzędzia będą mogli korzystać decydenci, organizacje pozarządowe, czy też dziennikarze. W kolejnych fazach projektu narzędzie będzie udostępnione w innych Państwach Członkowskich UE. Dzięki temu darmowemu narzędziu, opartemu na otwartym kodzie, instytucje publiczne zyskają prawne i instytucjonalne wsparcie w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem korupcji.

W wyniku realizacji projektu, sporządzona zostanie seria rekomendacji dla decydentów i ustawodawców we władzach na poziomie lokalnym i krajowym, a także dla instytucji Unii Europejskiej w zakresie tworzenia ram prawnych dotyczących zamówień publicznych, danych właścicieli przedsiębiorstw, dostępu do informacji, monitorowania funduszy UE oraz ochrony sygnalistów.

Projekt RECORD jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej, koordynowany przez pięć organizacji pozarządowych w czterech krajach: na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Hiszpanii.