Organizujemy społeczną obserwację wyborów samorządowych 2018!

Aleksandra Kamińska

19 października 2018

Przeczytasz w 2 minuty

21 października 2018 r. w trakcie wyborów samorządowych Fundacja Odpowiedzialna Polityka we współpracy z Fundacją ePaństwo oraz Code for Romania organizuje pierwszą społeczną i apolityczną obserwację wyborczą w ramach projektu „Obserwatorzy w Działaniu”.

Na początku tego roku Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie Wyborczym dające obywatelom możliwość obserwacji wyborów w Polsce. Była to ważna i pozytywna zmiana, która przyczyni się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększanie zainteresowania i zaangażowania obywateli w proces wyborczy.

W związku z tym, w tegorocznych wyborach samorządowych ponad 80 obserwatorek i obserwatorów społecznych z ramienia “Obserwatorów w Działaniu” będzie przyglądać się przebiegowi głosowania w Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ostrołęce oraz 37 pozostałych powiatach województwa mazowieckiego, co pozwala na wnikliwą analizę procesu wyborczego w tym regionie.

O projekcie

“Obserwatorzy w Działaniu” to projekt koordynowany przez doświadczonych obserwatorów i szkoleniowców w obszarze obserwacji wyborów. W ramach projektu współpracuje szereg instytucji, działających na rzecz aktywizacji obywateli, które uważają wybory za jeden z najważniejszych sposobów na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywa ta jest apolityczna - niezwiązana z żadną partią polityczną lub grupą startującą w wyborach. Neutralność i obiektywizm stanowią naczelne zasady działania “Obserwatorów w Działaniu”.

Raport po obserwacji wyborów samorządowych

W wyniku obserwacji wyborów samorządowych powstanie szczegółowy raport omawiający przebieg wyborów na Mazowszu i zawierający ocenę przebiegu procesu wyborczego i propozycję rekomendacji dla PKW. Raport zostanie zaprezentowany opinii publicznej podczas specjalnej konferencji prasowej już we wtorek po wyborach, tj. 23 października o godz. 13.30. Konferencja odbędzie się w lokalu Marzyciele i Rzemieślnicy (ul. Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, Warszawa).

POBIERZ: Obserwatorzy w Działaniu - komunikat prasowy

www.obserwatorzywdzialaniu.pl // fb.me/obserwatorzywdzialaniu // @w_dzialaniu //

kontakt dla mediów: promocja@odpowiedzialnapolityka.pl // +48 606 234 807