Rejestr.io

Wyszukiwarka danych o spółkach, fundacjach i stowarzyszeniach

Przeglądarka danych statystycznych GUS

Portal monitorujący zamówienia publiczne

Wykaz instytucji, którym przyznawana jest pomoc publiczna

Dowiedz się więcej »

Dbamy o dostępność danych publicznych

Postępowania, które prowadzimy:

Informacje o stanie prac nad projektem ustawy o obowiązku publikacji umów powyżej 10 tysięcy złotych

Zgodnie z raportem z wykonania rządowego Programu przeciwdziałania korupcji na lata 2018-2020 MFFiPR miało opracować przepisy dotyczące większej przejrzystości umów poniżej tzw. progów krajowych. Proj...

Informacje o trybie prac nad rozporządzeniem wprowadzającym ograniczenia związane z COVID-19

Rząd nie zdecydował się by w obliczu pandemii ogłosić stan nadzwyczajny i konsekwentnie wprowadzał ograniczenia na podstawie rozporządzeń. Chcieliśmy uzyskać informacje o tym w jaki sposób podejmowane...

Dowiedz się więcej »