22

Sty 2003

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 2003 r.

o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Sygnatura:

M.P. z 2003 r. Nr 5, poz. 68

Data publikacji:

22 stycznia 2003 r.

Strona z 1
68
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 stycznia 2003 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240,
poz. 2052) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie
Apelacyjnym we Wrocławiu;
2) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Są-
dzie Okręgowym w Białymstoku;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie
Okręgowym w Bydgoszczy;
Monitor Polski Nr 5 - 249 - Poz. 68
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie
Okręgowym w Katowicach;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie
Okręgowym w Poznaniu;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie
Rejonowym w Bartoszycach;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie
Rejonowym w Białymstoku;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie
Rejonowym w Koninie;
9) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Są-
dzie Rejonowym w Radomiu;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie
Rejonowym w Świebodzinie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie
Rejonowym w Turku;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie
Rejonowym w Zwoleniu;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie
Rejonowym w Żywcu.
Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

Strona korzysta z plików cookies