26

Maj 1990

Ustawa z dnia 17 maja 1990 r.

o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz ustawy - Karta Nauczyciela

Sygnatura:

Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 197

Data publikacji:

26 maja 1990 r.

Data wejścia w życie:

26 maja 1990 r.

Strona korzysta z plików cookies