Orzeczenia sądów administracyjnych

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1437/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1104/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1103/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  I SA/Gl 1248/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1327/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Minister Obrony Narodowej Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  I SA/Gl 1225/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  I SA/Gl 1247/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SAB/Wa 355/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  II SA/Gl 1045/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono wniosek

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1441/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  II SA/Gl 1084/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1151/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  II SA/Gl 1113/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Odrzucono sprzeciw od decyzji

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1460/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  II SA/Gl 1060/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  II SA/Gl 1057/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono sprzeciw od decyzji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1413/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  I SA/Gl 1238/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1396/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1211/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  II SA/Gl 1139/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Umorzono postępowanie z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  II SA/Gl 1122/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Odrzucono sprzeciw od decyzji

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  II SA/Gl 945/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SAB/Wa 291/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  IV SA/Gl 1128/17

  8 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Odrzucono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I GSK 2052/15

  8 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Minister Finansów Sprostowano omyłkę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II GSK 1042/16

  8 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej Uchylono zaskarżony wyrok, oddalono skargę, umorzono postępowanie

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  I SA/Gl 1103/17

  8 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Gliwicach

  I SA/Gl 1101/17

  8 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  V SA/Wa 191/17

  6 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddalono skargę

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej