Tworzenie nowego pisma

Nie jesteś zalogowany. Twoje pisma będą przechowywane na tym urządzeniu przez 24 godziny. Zaloguj się, aby trwale przechowywać pisma na swoim koncie.

Wybierz szablon pisma:

Masz prawo pytać publiczne instytucje o to jak działa Twoje państwo, co robią urzędnicy i ile wydają publicznych pieniędzy - wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Możesz wnioskować o zmiany w prawie lub domagać się konkretnego działania.

Gdy urząd nie odpowie na Twój wniosek o dostęp do informacji w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, albo odpowiedź jest niekompletna możesz złożyć skargę na bezczynność urzędu do sądu administracyjnego.

Jeśli Twój wniosek o udostępnienie informacji publicznej został skierowany do instytucji, która nie jest organem władzy publicznej (np. do uczelni) lub do organu administracji, który nie ma nad sobą organu wyższego stopnia (np. minister) i odmówiono Ci udzielenia informacji - możesz zwrócić się do tej instytucji, by ponownie rozpatrzono Twoją sprawę.

Jeśli Twój wniosek o udostępnienie informacji publicznej  został skierowany do organu administracji, nad którym znajduje się organ wyższego stopnia  i spotkasz się z odmową - możesz odwołać się od takiej decyzji  do organu administracji wyższego stopnia.

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji i wyczerpałeś już wszystkie dostępne środki zaskarżenia możesz zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego.

Jeżeli Twoja skarga została oddalona, a chcesz znać motywy rozstrzygnięcia - zgłoś wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Masz na to 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku.

Żądana przez Ciebie informacja może mieć charakter informacji przetworzonej, czyli takiej, której urząd nie ma "gotowej" na dzień złożenia wniosku, a żeby ją udostępnić musiałby podejmować dodatkowe czynności. W takiej sytuacji organ może poprosić o wykazanie szczególnej istotności interesu publicznego w uzyskaniu informacji.

Urząd uważa, że żądana przez Ciebie informacja jest informacją publiczną przetworzoną i prosi o wykazanie istotności interesu publicznego w jej uzyskaniu. Jeśli nie zgadzasz się ze stanowiskiem urzędu - przedstaw swoje argumenty.

Jeśli zakupiłeś towar, który jest niezgodny z umową możesz żądać nieodpłatnej naprawy tego towaru. Niezgodność towaru z umową musi być istotna.

Gdy zakupiony przez Ciebie towar nie jest zgodny z umową możesz żądać wymiany tego towaru.

Nieudane wakacje? Możesz reklamować usługę turystyczną.

Jeśli zakupiłeś towar, który jest niezgodny z umową możesz żądać obniżenia ceny tego towaru.

Zawarłeś na odległość umowę o świadczenie usług? Masz prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie musisz podawać przyczyny.

Jeśli usługę wykonano wadliwie, możesz żądać obniżenia wynagrodzenia za jej wykonanie.

Jeśli zakupiłeś towar, który jest niezgodny z umową możesz żądać nieodpłatnej naprawy tego towaru.

Jeśli zakupiłeś towar na odległość możesz bez podawania przyczyny odstąpić od umowy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania rzeczy.

Złoż odpowiednie pismo jeśli terminy Twoich zajęć pokrywają się ze sobą.

Masz prawo otrzymać dokument potwierdzający Twój status studenta.

Potrzebujesz więcej czasu na napisanie pracy magisterskiej? Złoż podanie.

Jeśli plan zajęć nie jest dla Ciebie odpowiedni spróbuj go zmienić składając odpowiednie podanie.

Nie zjawiłeś się w wyznaczonym dniu na egzamin? Spróbuj przywrócić jego termin.

Możesz próbować rozłożyć czesne za studia na raty.

Potrzebujesz więcej czasu na zdanie egzaminów? Złóż podanie.

Jako pracownik możesz zakończyć stosunek pracy poprzez złożenie wypowiedzenia.

Jeśli Twoje świadectwo pracy zawiera błędy, w ciągu 7 dni od jego otrzymania możesz wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa.

Jeśli zależy Ci, aby Twoja sprawa została rozstrzygnięta szybciej możesz złożyć do sądu odpowiednie pismo.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych prezprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy z monitorem.

Jeżeli pracodawca zastosował karę z naruszeniem przepisów prawa, możesz w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw.

Możesz żądać odszkodowania w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Odszkodowania można żądać w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Pracodawca wypowiedział Ci umowę na czas nieokreślony, w sposób niezgodny z prawem albo bez uzasadnionego powodu? Możesz wnieść odwołanie do sądu pracy. Jeśli Twoja umowa nie uległa jeszcze rozwiązaniu i znajdujesz się w okresie wypowiedzenia - możesz wnieść do sądu pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę - masz prawo do urlopu wypoczynkowego.

Jeśli pracodawca odmawia sprostowania świadectwa pracy możesz złożyć pozew do sądu.

Pracodawca wypowiedział Ci umowę na czas nieokreślony, w sposób niezgodny z prawem albo bez uzasadnionego powodu? Możesz wnieść odwołanie do sądu pracy. Jeśli Twoja umowa uległa już rozwiązaniu i chcesz nadal pracować na dotychczasowym stanowisku złóż pozew o przywrócenie do pracy.

Wybierz adresata pisma:
Na podstawie wybranego adresata, uzupełnimy dane teleadresowe w Twoim piśmie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej