KRS 0000506265 Kraków Rejestracja 16 kwietnia 2014 r.
 • Numer NIP

  6793099283

 • Kapitał zakładowy

  19.5 mln PLN

 • Data rejestracji

  16 kwietnia 2014 r.

 • Sygnatura akt

  KR.XI NS-REJ.KRS/29588/17/956

Adres

ul. Władysława Reymonta 20

30-059 Kraków

Polska

Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE PREZESZA ZARZĄDU I PROKURENTA O ILE JEST USTANOWIONY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADANE PRZEZ JEDNOOSOBOWY ZARZĄD LUB DWÓCG PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Działalność według PKD
 • Działalność przeważająca 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
 • 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • 43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
 • 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
 • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej