Krajowy Rejestr Sądowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883), Fundacja ePaństwo jako wydawca portalu mojePaństwo informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu mojePaństwo w aplikacji Krajowy Rejestr Sądowy jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło (KRS: 0000359730), zwana dalej Fundacją.
 2. Dane osobowe zawarte w aplikacji Krajowy Rejestr Sądowy są przetwarzane w celu wspierania jawności i pewności obrotu gospodarczego, poprzez prowadzenie przez Fundację niekomercyjnej działalności polegającej na:
  • udostępnianiu informacji pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego tj. informacji o podmiotach gospodarczych i społecznych, informacji o osobach pełniących funkcje w tych podmiotach.
  • udostępnianiu do pobrania informacji odpowiadającej odpisom z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Fundację obejmuje: imiona, nazwiska, datę urodzenia, wiek, numer PESEL oraz informacje o pełnionych funkcjach.
 4. Fundacja pobiera ww. dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych tj. z Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Odbiorcami ww. danych osobowych są użytkownicy serwisu mojePaństwo.
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Fundację ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 7. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że dane pochodzące z Krajowego Rejestru Sądowego lub Monitora Sądowego i Gospodarczego prezentowane przez Fundację są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe - Fundacja bez zbędnej zwłoki uzupełni, uaktualni, lub odpowiednio sprostuje dane.
 8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Fundację przysługuje:
  • prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację oraz
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 9. Korespondencję w sprawach dotyczących danych osobowych prosimy kierować na adres: ul. Nowogrodzka 25/37, 00-511 Warszawa.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej