Finanse publiczne

Wykonanie budżetu państwa

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 277 782 208,0 283 542 720,0
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 325 287 360,0 312 519 520,0
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 47 505 144,0 28 976 820,0
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 77 957 120,0 68 088 400,0
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 78 348 824,0 68 405 656,0
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 391 702,0 317 251,0
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 426 183 360,0 1 326 359 680,0
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 378 286 528,0 1 297 065 728,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 275 729 440,0 279 151 200,0
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 327 294 432,0 321 345 280,0
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 51 565 000,0 42 194 080,0
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 81 403 648,0 70 121 376,0
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 75 249 104,0 63 872 384,0
6. NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6 154 548,0 6 248 994,0
7. ROZCHODY Z TYTUŁÓW: 303 966 880,0 1 233 417 472,0
7.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 65 064 656,0 81 975 080,0
7.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH 5 845 362,0 14 154 446,0
7.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 14 785 545,0 17 056 922,0
7.4 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 12 641 649,0 12 277 181,0
7.5 ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ SEKTORA PUBLICZNEGO 28 374 980,0 1 005 089 856,0
7.6 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW 172 254 688,0 91 590 416,0
7.7 ŚRODKÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2014 5 000 000,0 11 273 598,0
8. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA 349 377 344,0 1 269 362 560,0
8.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 11 417 123,0 11 417 123,0
8.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 119 262 192,0 146 930 432,0
8.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 5 000 641,0 4 396 310,0
8.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 13 516 238,0 11 762 785,0
8.5 PRZYCHODY Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ SEKTORA PUBLICZNEGO 28 374 980,0 1 004 813 888,0
8.6 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW 171 806 160,0 90 042 096,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 293 766 144,0 287 595 104,0
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 328 765 696,0 318 001 856,0
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 34 999 560,0 30 406 746,0
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 72 570 112,0 64 655 320,0
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 77 104 056,0 68 309 048,0
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 4 533 946,0 3 653 729,0
7. ROZCHODY Z TYTUŁÓW: 242 127 392,0 1 175 163 136,0
7.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 87 828 168,0 96 022 832,0
7.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH 13 177 727,0 16 888 960,0
7.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 15 632 357,0 18 067 936,0
7.4 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 1 027 083,0 3 215 938,0
7.5 ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ SEKTORA PUBLICZNEGO 23 000 000,0 971 181 696,0
7.6 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW 96 462 064,0 58 368 644,0
7.7 ŚRODKÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2013 5 000 000,0 11 417 123,0
8. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA 281 660 896,0 1 209 223 552,0
w tym: DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA I DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 39 533 504,0 34 060 476,0
8.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 5 000 000,0 5 218 906,0
8.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 147 396 736,0 175 875 296,0
8.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 10 000 000,0 9 158 223,0
8.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 8 895 506,0 5 672 839,0
8.5 PRZYCHODY Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ SEKTORA PUBLICZNEGO 22 800 000,0 975 056 576,0
8.6 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW 87 568 664,0 38 241 752,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 273 144 384,0 277 557 216,0
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 313 344 384,0 302 681 600,0
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 40 200 000,0 25 124 388,0
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 68 597 288,0 48 590 640,0
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 84 004 048,0 60 829 664,0
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 15 406 758,0 12 239 024,0
7. ROZCHODY Z TYTUŁÓW: 346 644 768,0 774 887 104,0
7.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 70 428 160,0 82 239 256,0
7.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH 34 906 160,0 33 394 950,0
7.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 5 868 295,0 6 351 642,0
7.4 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 4 150 550,0 5 160 193,0
7.5 ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ SEKTORA PUBLICZNEGO 80 200 000,0 579 556 992,0
7.6 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW 144 091 600,0 62 965 120,0
7.7 ŚRODKÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2012 7 000 000,0 5 218 906,0
8. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA 402 251 520,0 812 250 496,0
w tym: DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA I DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 55 606 760,0 37 363 412,0
8.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 7 000 000,0 9 830 356,0
8.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 159 381 632,0 142 685 648,0
8.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 15 000 000,0 13 058 788,0
8.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 8 384 376,0 9 177 447,0
8.5 PRZYCHODY Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ SEKTORA PUBLICZNEGO 100 000 000,0 604 057 088,0
8.6 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW 112 485 512,0 33 441 152,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 249 006 608,0 250 302 784,0
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 301 220 832,0 294 893 888,0
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 52 214 216,0 44 591 096,0
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 41 837 168,0 37 708 700,0
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 56 270 072,0 48 124 676,0
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 14 432 905,0 10 415 976,0
7. ROZCHODY Z TYTUŁÓW: 285 859 648,0 206 794 320,0
7.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 69 320 856,0 63 540 056,0
7.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH 47 689 676,0 52 216 304,0
7.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 8 668 039,0 9 149 943,0
7.4 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 1 332 000,0 5 881 915,0
7.5 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW 152 086 800,0 66 175 748,0
7.6 ROZCHODÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2011 6 762 288,0 9 830 356,0
8. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA 352 506 784,0 261 801 392,0
w tym: DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA I DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 66 647 120,0 55 007 072,0
8.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU Ń Ń 6 762 288,0 10 425 416,0
8.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 198 978 048,0 184 418 976,0
8.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 25 000 000,0 22 037 122,0
8.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 9 266 030,0 7 368 821,0
8.5 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW 112 500 416,0 37 551 052,0
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 249 006 608,0 250 302 784,0
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 301 220 832,0 294 893 888,0
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 52 214 216,0 44 591 096,0
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 41 837 168,0 37 708 700,0
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 56 270 072,0 48 124 676,0
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 14 432 905,0 10 415 976,0
7. ROZCHODY Z TYTUŁÓW: 285 859 648,0 206 794 320,0
7.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 69 320 856,0 63 540 056,0
7.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH 47 689 676,0 52 216 304,0
7.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 8 668 039,0 9 149 943,0
7.4 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 1 332 000,0 5 881 915,0
7.5 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW 152 086 800,0 66 175 748,0
7.6 ROZCHODÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2011 6 762 288,0 9 830 356,0
8. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA 352 506 784,0 261 801 392,0
w tym: DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA I DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 66 647 120,0 55 007 072,0
8.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU Ń Ń 6 762 288,0 10 425 416,0
8.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 198 978 048,0 184 418 976,0
8.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 25 000 000,0 22 037 122,0
8.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 9 266 030,0 7 368 821,0
8.5 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW 112 500 416,0 37 551 052,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 272 911 488,0 274 183 488,0
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 300 097 824,0 298 028 480,0
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 27 186 308,0 23 844 980,0
4. ROZCHODY Z TYTUŁÓW: 235 229 760,0 210 398 272,0
4.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 53 609 312,0 54 890 216,0
4.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH 55 717 112,0 55 717 112,0
4.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 13 292 223,0 13 528 125,0
w tym: EKOFUNDUSZ 93 723,0 93 723,0
4.4 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 1 174 059,0 6 205 436,0
4.5 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW 105 137 672,0 69 631 960,0
4.6 ŚRODKÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2010 6 299 379,0 10 425 416,0
5. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA 262 416 064,0 234 243 248,0
w tym: DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA 27 186 308,0 23 844 980,0
5.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU 6 543 816,0 6 543 816,0
5.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 168 238 304,0 176 239 760,0
5.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 12 000 000,0 4 903 663,0
5.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 11 196 317,0 10 989 867,0
5.5 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW 64 437 628,0 35 566 132,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 281 892 096,0 253 547 264,0
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 308 982 752,0 277 893 472,0
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 27 090 640,0 24 346 216,0
4. ROZCHODY Z TYTUŁÓW: 211 909 216,0 151 459 152,0
4.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 57 246 680,0 55 701 196,0
4.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH 20 133 992,0 37 100 240,0
4.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 8 132 191,0 8 986 352,0
w tym: EKOFUNDUSZ 141 920,0 124 076,0
4.4 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 864 926,0 1 729 001,0
4.5 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW 118 517 144,0 41 398 548,0
4.6 ŚRODKÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2009 7 014 289,0 6 543 816,0
5. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA 238 999 856,0 175 805 376,0
w tym: DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA 27 090 640,0 24 346 216,0
5.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU 7 566 176,0 9 461 575,0
5.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 128 435 560,0 136 978 416,0
5.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 2 300 000,0 2 371 741,0
5.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 2 627 914,0 4 161 726,0
5.5 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW 98 070 208,0 22 831 914,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 228 952 512,0 236 367 536,0
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 258 952 512,0 252 323 888,0
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 30 000 000,0 15 956 357,0
4. ROZCHODY Z TYTUŁÓW: 204 312 928,0 132 360 048,0
4.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 48 985 000,0 49 378 312,0
4.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH 23 391 128,0 24 831 724,0
4.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 7 564 528,0 7 148 087,0
w tym: EKOKONWERSJA/EKOFUNDUSZ 137 836,0
4.4 PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ZAGRANICZNYCH 20 000 000,0 736 867,0
4.5 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 2 273 162,0 724 224,0
4.6 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW 95 108 576,0 40 079 260,0
4.7 ROZCHODÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2008 6 990 530,0 9 461 575,0
5. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA 234 312 928,0 148 316 400,0
w tym: DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA 30 000 000,0 15 956 357,0
5.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R. 6 958 090,0 7 904 416,0
5.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 123 072 632,0 113 293 584,0
5.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 3 000 000,0 1 947 066,0
5.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 4 932 094,0 3 079 602,0
5.5 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW 96 350 104,0 22 091 740,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 195 281 952,0 197 639 808,0
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 225 828 672,0 222 702 944,0
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 30 546 716,0 25 063 134,0
4. ROZCHODY Z TYTUŁÓW: 265 254 544,0 152 557 664,0
4.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 54 435 224,0 60 191 104,0
4.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH 22 726 472,0 26 372 064,0
4.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 9 527 424,0 9 111 264,0
w tym: EKOKONWERSJA/EKOFUNDUSZ 163 227,0 149 744,0
4.4 PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ZAGRANICZNYCH 26 795 980,0 3 018 040,0
4.5 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 2 844 360,0 389 091,0
4.6 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW 143 944 192,0 45 571 688,0
4.7 ŚRODKÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2007, w tym: lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 4 980 892,0 7 904 416,0
5. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA 295 801 280,0 177 620 800,0
w tym: DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA 30 546 716,0 25 063 134,0
5.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. 4 724 877,0 4 223 898,0
5.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 128 200 704,0 140 566 032,0
5.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 5 500 000,0 621 903,0
5.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 12 365 707,0 3 600 649,0
5.5 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW 145 009 968,0 28 608 322,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej