Finanse publiczne

Dochody budżetu środków europejskich

Jednostka: tys. zł

Nazwa programu Według ustawy budżetowej Wykonanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 24 427 636 21 243 547
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 7 216 954 7 258 622
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7 875 537 6 856 663
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 1 780 194 1 983 441
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 10 110 474 9 153 734
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 827 100 771 002
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 846 538 615 162
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 664 425 627 353
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 249 235 173 873
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 391 330 430 695
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 544 618 467 436
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 1 133 792 1 150 477
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 247 821 256 133
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 725 745 676 167
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 487 431 467 123
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 471 089 374 491
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 1 260 133 1 175 098
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 507 420 377 196
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 699 202 752 034
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 451 670 338 324
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 602 925 501 169
Granty EFS 859 636
Ogółem programy NSS 51 411 654 46 496 642
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 413 472 282 668
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 420 079 180 216
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 302 852 118 266
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 546 956 528 913
Perspektywa Finansowa 2014-2020 1 127 559
Wspólna Polityka Rolna 23 734 551 20 481 698
Ogółem Programy 77 957 123 68 088 403

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Nazwa programu Według ustawy budżetowej Wykonanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 19 104 997 17 606 759
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 7 695 798 7 667 826
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8 293 860 7 312 247
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2 299 385 1 696 462
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 20 004 751 13 464 795
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 1 469 708 1 075 642
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 1 000 624 681 090
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 1 432 574 946 129
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 462 165 295 290
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 1 357 105 870 196
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 1 826 905 1 074 072
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 1 744 822 1 356 082
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 594 180 372 606
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 1 604 216 921 391
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 638 164 385 029
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 1 195 853 699 459
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 1 892 257 1 565 882
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 984 075 731 651
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 1 144 544 820 088
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 1 740 364 1 035 989
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 917 195 634 198
Granty EFS 651 486
Ogółem programy NSS 57 399 442 47 748 574
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 25 602 191 447
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 6 284 80 200
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 465 664 581 320
Wspólna Polityka Rolna 23 506 660 21 519 836
Ogółem Programy 81 403 652 70 121 376

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Nazwa programu Według ustawy budżetowej Wykonanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 25 247 844 23 898 878
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6 464 196 3 738 438
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6 250 124 5 851 409
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 1 391 645 1 243 873
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 12 565 389 10 047 648
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 862 701 753 704
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 910 056 504 084
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 974 482 908 968
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 164 584 153 288
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 961 452 685 469
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 849 701 770 422
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 1 492 315 1 148 810
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 269 035 251 379
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 946 732 742 363
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 590 666 260 804
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 541 920 513 350
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 1 125 337 1 040 111
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 583 470 442 547
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 809 822 621 128
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 962 856 761 698
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 520 260 489 524
Granty EFS 1 155 47
Ogółem programy NSS 51 920 353 44 780 293
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 233 759 137 558
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 112 726
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 579 946 291 460
Wspólna Polityka Rolna 19 723 329 19 446 008
Ogółem Programy 72 570 113 64 655 320

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Nazwa programu Według ustawy budżetowej Wykonanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 21 993 436 10 301 444
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4 810 039 4 149 586
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5 596 208 4 472 062
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 1 336 360 1 239 832
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 12 940 899 10 786 596
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 948 269 792 469
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 743 364 539 538
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 903 489 772 446
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 343 285 249 200
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 786 650 731 753
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 1 008 559 985 070
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 1 431 611 940 811
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 333 883 320 383
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 888 208 864 996
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 497 300 344 099
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 691 822 644 806
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 1 338 972 1 020 308
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 567 337 530 615
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 810 226 617 140
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 994 895 938 407
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 653 029 494 553
Granty EFS 1 223 689
Ogółem programy NSS 46 678 165 30 950 210
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 153 859 16 851
Program Operacyjny zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 544 977 251 087
Wspólna Polityka Rolna 21 220 287 17 372 490
Ogółem Programy 68 597 288 48 590 638

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej