Finanse publiczne

Dochody budżetu państwa

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM 277 782 224,0 283 542 707,0
1. Dochody podatkowe 247 980 007,0 254 780 985,0
1.1. Podatki pośrednie 179 030 000,0 187 067 399,0
z tego: Podatek od towarów i usług 115 700 000,0 124 262 243,0
Podatek akcyzowy 62 080 000,0 61 570 439,0
Podatek od gier 1 250 000,0 1 234 718,0
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 23 250 000,0 23 266 188,0
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 43 700 000,0 43 021 971,0
1.4. Podatek tonażowy 7,0 1,0
1.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 2 000 000,0 1 425 044,0
1.6. Podatki zniesione 382,0
2. Dochody niepodatkowe 28 148 107,0 27 231 861,0
2.1. Dywidendy 5 207 850,0 4 213 495,0
2.2. Cło 2 003 000,0 2 440 718,0
2.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 18 431 276,0 18 149 476,0
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2 505 981,0 2 428 173,0
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi 1 654 110,0 1 529 860,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM 275 729 440,0 279 151 205,0
1. Dochody podatkowe 239 150 240,0 241 650 924,0
1.1. Podatki pośrednie z tego: 174 050 000,0 175 368 567,0
Podatek od towarów i usług 113 000 000,0 113 411 541,0
Podatek akcyzowy 59 800 000,0 60 653 116,0
Podatek od gier 1 250 000,0 1 303 910,0
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 22 000 000,0 23 075 275,0
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 40 900 000,0 41 290 531,0
1.4. Podatek tonażowy 8,0 7,0
1.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 2 200 000,0 1 916 304,0
1.6. Podatki zniesione 232,0 239,0
2. Dochody niepodatkowe z tego: 34 978 684,0 35 975 949,0
2.1. Dywidendy 6 925 513,0 7 052 933,0
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego 5 264 040,0 5 264 040,0
2.3. Cło 2 001 000,0 2 022 085,0
2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 18 404 869,0 19 431 313,0
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2 383 262,0 2 205 578,0
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi 1 600 516,0 1 524 332,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM 293 766 128,0 287 595 114,0
1. Dochody podatkowe 264 803 010,0 248 274 572,0
1.1. Podatki pośrednie z tego: 196 118 000,0 181 892 185,0
Podatek od towarów i usług 132 165 000,0 120 000 697,0
Podatek akcyzowy 62 600 000,0 60 449 853,0
Podatek od gier 1 353 000,0 1 441 634,0
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 26 635 000,0 25 145 736,0
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 40 250 000,0 39 809 425,0
1.4. Podatek tonażowy 10,0 7,0
1.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1 800 000,0 1 426 949,0
1.6. Podatki zniesione 270,0
2. Dochody niepodatkowe z tego: 27 125 247,0 37 143 234,0
2.1. Dywidendy 8 153 500,0 8 208 039,0
2.2. Cło 1 830 000,0 1 974 013,0
2.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 14 734 831,0 16 348 047,0
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2 406 916,0 2 407 851,0
2.5 Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego 8 205 285,0
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi 1 837 871,0 2 177 309,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM 273 144 394,0 277 557 221,0
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe 270 719 380,0 275 485 421,0
1.1. Dochody podatkowe 242 670 010,0 243 210 936,0
1.1.1. Podatki pośrednie z tego: 179 670 000,0 180 272 611,0
Podatek od towarów i usług 119 300 000,0 120 831 951,0
Podatek akcyzowy 58 700 000,0 57 963 709,0
Podatek od gier 1 670 000,0 1 476 951,0
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 24 800 000,0 24 861 922,0
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 38 200 000,0 38 074 916,0
1.1.4. Podatek tonażowy 10,0 7,0
1.1.5. Podatki zniesione 1 480,0
1.2. Dochody niepodatkowe z tego: 28 049 370,0 32 274 485,0
1.2.1. Dywidendy 3 590 500,0 6 122 896,0
1.2.2 Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego 1 717 000,0 6 202 663,0
1.2.3. Cło 1 831 000,0 1 923 842,0
1.2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 18 526 315,0 15 641 285,0
1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2 384 555,0 2 383 798,0
2. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi 2 425 014,0 2 071 800,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM 249 006 601,0 250 302 781,0
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe 245 636 184,0 247 054 326,0
1.1. Dochody podatkowe 223 225 010,0 222 552 687,0
1.1.1. Podatki pośrednie z tego: 160 840 000,0 165 189 646,0
Podatek od towarów i usług 106 200 000,0 107 880 327,0
Podatek akcyzowy 53 070 000,0 55 684 476,0
Podatek od gier 1 570 000,0 1 624 843,0
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 26 300 000,0 21 769 869,0
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 36 085 000,0 35 592 648,0
1.1.4. Podatek tonażowy 10,0 3,0
1.1.5. Podatki zniesione 520,0
1.2. Dochody niepodatkowe z tego: 22 411 174,0 24 501 639,0
1.2.1. Dywidendy 4 223 500,0 4 977 098,0
1.2.2. Cło 1 804 000,0 1 663 745,0
1.2.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 13 656 257,0 11 176 869,0
1.2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2 727 417,0 2 726 650,0
1.2.5. Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego 3 957 277,0
2. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi 3 370 417,0 3 248 455,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM 272 911 488,0 274 183 488,0
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe 231 148 032,0 242 312 192,0
1.1. Dochody podatkowe 205 812 304,0 214 878 832,0
1.1.1. Podatki pośrednie z tego: 147 462 000,0 154 957 680,0
Podatek od towarów i usług 94 000 000,0 99 454 720,0
Podatek akcyzowy 51 900 000,0 53 926 888,0
Podatek od gier 1 562 000,0 1 576 073,0
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 24 000 300,0 24 156 596,0
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 34 350 000,0 35 763 728,0
1.1.4. Podatek tonażowy 6,0 7,0
1.1.5. Podatki zniesione 822,0
1.2. Dochody niepodatkowe z tego: 25 335 720,0 27 433 360,0
1.2.1. Dywidendy 7 651 566,0 8 326 495,0
1.2.2. Cło 1 917 000,0 1 627 504,0
1.2.3. Dochody jednostek budżetowych 9 568 323,0 9 753 495,0
1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe 3 296 794,0 4 767 351,0
1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2 702 037,0 2 702 049,0
1.2.6. Dochody zagraniczne 200 000,0 256 465,0
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 41 763 480,0 31 871 306,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM 281 892 096,0 253 547 264,0
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe 246 609 984,0 238 808 288,0
1.1. Dochody podatkowe 228 194 400,0 219 499 376,0
1.1.1. Podatki pośrednie z tego: 164 890 000,0 153 677 712,0
Podatek od towarów i usług 111 700 000,0 101 782 736,0
Podatek akcyzowy 52 200 000,0 50 490 116,0
Podatek od gier 990 000,0 1 404 861,0
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 27 150 000,0 27 159 664,0
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 36 154 000,0 38 658 536,0
1.1.4. Podatek tonażowy 400,0 9,0
1.1.5. Podatki zniesione 3 456,0
1.2. Dochody niepodatkowe z tego: 18 415 586,0 19 308 916,0
1.2.1. Dywidendy 3 510 000,0 3 319 843,0
1.2.2. Cło 1 993 000,0 1 728 780,0
1.2.3. Dochody jednostek budżetowych 9 841 008,0 11 091 921,0
1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe 730 000,0 704 842,0
1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2 164 645,0 2 164 825,0
1.2.6. Dochody zagraniczne 176 933,0 298 704,0
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 35 282 112,0 14 738 966,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM 228 952 512,0 236 367 536,0
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe 214 266 048,0 228 833 456,0
1.1. Dochody podatkowe 192 188 192,0 206 385 200,0
1.1.1. Podatki pośrednie z tego: 138 517 184,0 146 482 096,0
Podatek od towarów i usług 92 389 000,0 96 349 848,0
Podatek akcyzowy 45 180 000,0 49 025 520,0
Podatek od gier 948 190,0 1 106 725,0
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 22 066 000,0 24 540 192,0
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 31 605 000,0 35 358 532,0
1.1.4. Podatki zniesione 4 383,0
1.2. Dochody niepodatkowe z tego: 22 077 858,0 22 448 254,0
1.2.1. Dywidendy 4 350 000,0 3 622 531,0
1.2.2. Wpłaty z zysku NBP 2 436 800,0 2 478 262,0
1.2.3. Cło 1 700 000,0 1 747 593,0
1.2.4. Dochody jednostek budżetowych 10 899 679,0 11 795 293,0
1.2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe 511 846,0 604 828,0
1.2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 1 879 741,0 1 865 951,0
1.2.7. Dochody zagraniczne 299 792,0 333 796,0
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 14 686 468,0 7 534 076,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM 195 281 952,0 197 639 808,0
1. Dochody podatkowe 174 448 480,0 174 876 016,0
1.1. Podatki pośrednie 128 096 496,0 127 412 360,0
a) podatek od towarów i usług 84 509 400,0 84 439 488,0
b) podatek akcyzowy 42 687 100,0 42 078 024,0
c) podatek od gier 900 000,0 894 854,0
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 20 126 000,0 19 337 484,0
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 26 225 986,0 28 125 288,0
1.4. Podatki zniesione 877,0
2. Dochody niepodatkowe 18 682 572,0 20 054 114,0
2.1. Dywidenda 3 205 000,0 4 045 226,0
2.2. Wpłaty z zysku NBP 1 168 500,0 1 158 027,0
2.3. Cło 1 257 000,0 1 385 860,0
2.4. Dochody jednostek budżetowych 10 987 218,0 11 176 081,0
2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe 380 886,0 600 652,0
2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 1 683 967,0 1 688 267,0
3. Dochody zagraniczne 107 620,0 725 029,0
4. Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej 2 043 282,0 1 984 660,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej