Finanse publiczne

Dług publiczny

Wyszczególnienie Stan na koniec roku poprzedniego [mln zł] Struktura Stan na koniec roku [mln zł] Struktura Zmiana [mln zł] Zmiana
Państwowy dług publiczny 882 293,0 100% 826 757,7 100% -55 535,3 -6,3%
1. Dług sektora rządowego 813 515,3 92,2% 754 983,8 91,3% -58 531,6 -7,2%
1.1. Dług Skarbu Państwa 811 827,1 92,0% 753 332,2 91,1% -58 494,9 -7,2%
1.2. Pozostały dług sektora rządowego 1 688,2 0,2% 1 651,5 0,2% -36,7 -2,2%
2. Dług sektora samorządowego 68 397,6 7,8% 71 655,0 8,7% 3 257,5 4,8%
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 65 210,1 7,4% 68 232,1 8,3% 3 022,0 4,6%
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego 3 187,5 0,4% 3 423,0 0,4% 235,5 7,4%
3. Dług sektora ubezpieczeń społecznych 380,1 118,9 -261,2 -68,7%

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Stan na koniec roku poprzedniego [mln zł] Struktura Stan na koniec roku [mln zł] Struktura Zmiana [mln zł] Zmiana
Państwowy dług publiczny 840 476,8 100% 882 306,0 100% 41 829,2 5,0%
1. Dług sektora rządowego 770 819,5 91,7% 813 526,3 92,2% 42 706,9 5,5%
1.1. Dług Skarbu Państwa 769 128,8 91,5% 811 827,1 92,0% 42 698,4 5,6%
1.2. Pozostały dług sektora rządowego 1 690,7 0,2% 1 699,2 0,2% 8,5 0,5%
2. Dług sektora samorządowego 67 398,2 8,0% 68 399,6 7,8% 1 001,3 1,5%
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 64 020,2 7,6% 65 218,4 7,4% 1 198,2 1,9%
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego 3 378,0 0,4% 3 181,1 0,4% -196,9 -5,8%
3. Dług sektora ubezpieczń społecznych 2 259,1 0,3% 380,1 -1 879,0 -83,2%

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Stan na koniec roku poprzedniego [mln zł] Struktura Stan na koniec roku [mln zł] Struktura Zmiana [mln zł] Zmiana
Państwowy dług publiczny 815 345,5 100% 840 490,5 100% 25 145,0 3,1%
1. Dług sektora rządowego 748 805,9 91,8% 770 822,3 91,7% 22 016,4 2,9%
1.1. Dług Skarbu Państwa 747 504,3 91,7% 769 128,8 91,5% 21 624,5 2,9%
1.2. Pozostały dług sektora rządowego 1 301,6 0,2% 1 693,5 0,2% 391,9 30,1%
2. Dług sektora samorządowego 64 260,6 7,9% 67 409,2 8,0% 3 148,6 4,9%
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 61 189,4 7,5% 64 030,5 7,6% 2 841,1 4,6%
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego 3 071,2 0,4% 3 378,7 0,4% 307,5 10,0%
3. Dług sektora ubezpieczeń społecznych 2 279,1 0,3% 2 259,1 0,3% -20,0 -0,9%

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Stan na koniec roku poprzedniego [mln zł] Struktura Stan na koniec roku [mln zł] Struktura Zmiana [mln zł] Zmiana
Państwowy dług publiczny 747 898,8 100% 815 341,5 100% 67 442,6 9,0%
1. Dług sektora rządowego 692 360,5 92,6% 748 812,4 91,8% 56 451,9 8,2%
1.1. Dług Skarbu Państwa 691 210,1 92,4% 747 504,3 91,7% 56 294,2 8,1%
1.2. Pozostały dług sektora rządowego 1 150,4 0,2% 1 308,1 0,2% 157,7 13,7%
2. Dług sektora samorządowego 53 519,0 7,2% 64 250,0 7,9% 10 731,0 20,1%
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 50 568,4 6,8% 61 184,8 7,5% 10 616,4 21,0%
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego 2 950,6 0,4% 3 065,2 0,4% 114,6 3,9%
3. Dług sektora ubezpieczeń społecznych 2 019,3 0,3% 2 279,1 0,3% 259,8 12,9%

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Stan na koniec roku poprzedniego [mln zł] Struktura Stan na koniec roku [mln zł] Struktura Zmiana [mln zł] Zmiana
Państwowy dług publiczny 669 876,4 100% 747 906,3 100% 78 029,9 11,6%
1. Dług sektora rządowego 623 592,0 93,1% 692 362,4 92,6% 68 770,4 11,0%
1.1. Dług Skarbu Państwa 622 389,8 92,9% 691 210,7 92,4% 68 820,9 11,1%
1.2. Pozostały dług sektora rządowego 1 202,2 0,2% 1 151,7 0,2% -50,5 -4,2%
2. Dług sektora samorądowego 39 324,7 5,9% 53 524,6 7,2% 14 200,0 36,1%
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 36 371,3 5,4% 50 576,4 6,8% 14 205,1 39,1%
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego 2 953,4 0,4% 2 948,2 0,4% -5,4 -0,2%
3. Dług sektora ubezpieczeń społecznych 6 959,8 1,0% 2 019,3 0,3% -4 940,4 -71,0%

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Stan na koniec roku poprzedniego [mln zł] Struktura Stan na koniec roku [mln zł] Struktura Zmiana [mln zł] Zmiana
Państwowy dług publiczny 597 764,4 100% 669 881,4 100% 72 117,0 12,1%
1. Dług sektora rządowego 566 883,0 94,8% 623 596,1 93,1% 56 713,1 10,0%
1.1. Dług Skarbu Państwa 565 461,6 94,6% 622 389,8 92,9% 56 928,2 10,1%
1.2. Pozostały dług sektora rządowego 1 421,4 0,2% 1 206,3 0,2% -215,1 -15,1%
2. Dług sektora samorządowego 28 106,8 4,7% 39 325,5 5,9% 11 218,8 39,9%
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 24 966,7 4,2% 36 371,3 5,4% 11 404,6 45,7%
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego 3 140,1 0,5% 2 954,3 0,4% -185,8 -5,9%
3. Dług sektora ubezpieczeń społecznych 2 774,7 0,5% 6 959,8 1,0% 4 185,1 150,8%

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Stan na koniec roku poprzedniego [mln zł] Struktura Stan na koniec roku [mln zł] Struktura Zmiana [mln zł] Zmiana
Państwowy dług publiczny 527 441,8 100% 597 796,9 100% 70 355,1 13,3%
1. Dług sektora rządowego 500 213,8 94,8% 566 907,6 94,8% 66 693,7 13,3%
1.1. Dług Skarbu Państwa 498 962,5 94,6% 565 461,6 94,6% 66 499,1 13,3%
1.2. Pozostały dług sektora rządowego 1 251,3 0,2% 1 446,0 0,2% 194,7 16,2%
2. Dług sektora samorządowego 24 483,1 4,6% 28 114,7 4,7% 3 631,6 14,8%
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 21 203,3 4,0% 24 966,7 4,2% 3 763,4 17,7%
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego 3 279,8 0,6% 3 148,0 0,5% -131,8 -4,3%
3. Dług sektora ubezpieczeń społecznych 2 744,9 0,5% 2 774,7 0,5% 29,8 1,1%

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Stan na koniec roku poprzedniego [mln zł] Struktura Stan na koniec roku [mln zł] Struktura Zmiana [mln zł] Zmiana
Państwowy dług publiczny 506 263,5 100% 527 441,8 100% 21 178,3 4,2%
1. Dług sektora rządowego 477 920,3 94,4% 500 213,8 94,8% 22 293,5 4,7%
1.1. Dług Skarbu Państwa 476 552,4 94,1% 498 962,5 94,6% 22 410,1 4,7%
1.2. Pozostały dług sektora rządowego 1 367,9 0,3% 1 251,3 0,2% -116,6 -8,5%
2. Dług sektora samorządowego 23 283,0 4,6% 24 483,1 4,6% 1 200,1 5,2%
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 19 990,8 3,9% 21 203,3 4,0% 1 212,5 6,1%
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego 3 292,2 0,7% 3 279,8 0,6% -12,4 -0,4%
3. Dług sektora ubezpiecze społecznych 5 060,3 1,0% 2 744,9 0,5% -2 315,4 -45,8%

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Stan na koniec roku poprzedniego [mln zł] Struktura Stan na koniec roku [mln zł] Struktura Zmiana [mln zł] Zmiana
Państwowy dług publiczny 466 601,0 100% 505 088,6 8,2%
1. Dług sektora rządowego 439 334,1 94,2% 478 019,1 8,8%
1.1. Dług Skarbu Państwa 438 416,2 94,0% 476 552,4 8,7%
1.2. Pozostały dług sektora rządowego 917,8 0,2% 1 466,7 0,3% 548,9 59,4%
2. Dług sektora samorządowego 20 172,2 4,3% 23 283,9 4,6% 3 111,7 15,4%
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego 17 155,7 3,7% 19 990,8 4,0% 2 835,1 16,5%
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego 3 016,5 0,6% 3 293,1 0,7% 276,6 9,2%
3. Dług sektora ubezpiecze społecznych 7 094,7 1,5% 3 785,6 0,7% -3 309,1 -46,6%
3.1. Zakład Ubezpiecze Społecznych -61,9%
3.2. Fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpiecze Społecznych 7 094,7 1,5% 3 785,6 0,7% -3 309,1 -46,6%
3.3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej