Finanse publiczne

Poznaj stan finansów publicznych Polski.

Porównaj stan budżetu państwa w wybranych latach.

Premier w chwili uchwalania budżetu:

Ewa Kopacz

Donald Tusk

Wydatki budżetu państwa:

343.3 mld zł

328.8 mld zł

-4.2%

Wzrosły wydatki na:

Gospodarka mieszkaniowa:

1.6 mld zł

2.4 mld zł

51.79%

Rybołówstwo i rybactwo:

88.7 mln zł

121.9 mln zł

37.32%

Obsługa długu publicznego:

32.3 mld zł

43 mld zł

33.32%

Więcej

Spadły wydatki na:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa:

13.5 mld zł

2.8 mld zł

-78.84%

Obrona narodowa:

30.2 mld zł

21.3 mld zł

-29.42%

Szkolnictwo wyŜsze:

14.4 mld zł

11.9 mld zł

-17.42%

Więcej

Dane dostępne tylko w jednym roczniku:

Kultura fizyczna:

265.4 mln zł

Więcej

Dochody budżetu państwa:

297.2 mld zł

293.8 mld zł

-1.2%

Deficyt budżetu państwa:

46.1 mld zł

35 mld zł

-24%

Stopa bezrobocia:

13.4%

Zadłużenie na koniec roku:

840.5 mld zł

Produkt Krajowy Brutto:

1.6 bln zł

Produkt Krajowy Brutto na osobę:

42.5 tys. zł

Inflacja:

3.7%

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej