Finanse publiczne

Poznaj stan finansów publicznych Polski.

Porównaj stan budżetu państwa w wybranych latach.

Premier w chwili uchwalania budżetu:

Ewa Kopacz

Donald Tusk

Wydatki budżetu państwa:

343.3 mld zł

313.3 mld zł

-8.7%

Wzrosły wydatki na:

Kultura fizyczna:

265.4 mln zł

985.7 mln zł

271.33%

Rybołówstwo i rybactwo:

88.7 mln zł

181 mln zł

103.95%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

341.9 mln zł

469.1 mln zł

37.21%

Więcej

Spadły wydatki na:

Przetwórstwo przemysłowe:

1.1 mld zł

680 mln zł

-39.67%

Obrona narodowa:

30.2 mld zł

20.2 mld zł

-33.28%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

2 mld zł

1.5 mld zł

-27.13%

Więcej

Dane dostępne tylko w jednym roczniku:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

247.4 mln zł

Więcej

Dochody budżetu państwa:

297.2 mld zł

273.1 mld zł

-8.1%

Deficyt budżetu państwa:

46.1 mld zł

40.2 mld zł

-12.8%

Stopa bezrobocia:

12.5%

Zadłużenie na koniec roku:

815.3 mld zł

Produkt Krajowy Brutto:

1.6 bln zł

Produkt Krajowy Brutto na osobę:

40.8 tys. zł

Inflacja:

4.3%

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej