Finanse publiczne

Poznaj stan finansów publicznych Polski.

Porównaj stan budżetu państwa w wybranych latach.

Premier w chwili uchwalania budżetu:

Donald Tusk

Ewa Kopacz

Wydatki budżetu państwa:

313.3 mld zł

343.3 mld zł

9.6%

Wzrosły wydatki na:

Przetwórstwo przemysłowe:

680 mln zł

1.1 mld zł

65.74%

Obrona narodowa:

20.2 mld zł

30.2 mld zł

49.89%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1.5 mld zł

2 mld zł

37.22%

Więcej

Spadły wydatki na:

Kultura fizyczna:

985.7 mln zł

265.4 mln zł

-73.07%

Rybołówstwo i rybactwo:

181 mln zł

88.7 mln zł

-50.97%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

469.1 mln zł

341.9 mln zł

-27.12%

Więcej

Dane dostępne tylko w jednym roczniku:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

247.4 mln zł

Więcej

Dochody budżetu państwa:

273.1 mld zł

297.2 mld zł

8.8%

Deficyt budżetu państwa:

40.2 mld zł

46.1 mld zł

14.6%

Stopa bezrobocia:

12.5%

Zadłużenie na koniec roku:

815.3 mld zł

Produkt Krajowy Brutto:

1.6 bln zł

Produkt Krajowy Brutto na osobę:

40.8 tys. zł

Inflacja:

4.3%

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej