Finanse publiczne

Poznaj stan finansów publicznych Polski.

Porównaj stan budżetu państwa w wybranych latach.

Premier w chwili uchwalania budżetu:

Kazimierz Marcinkiewicz

Donald Tusk

Wydatki budżetu państwa:

225.8 mld zł

328.8 mld zł

45.6%

Wzrosły wydatki na:

Rybołówstwo i rybactwo:

31.6 mln zł

121.9 mln zł

285.25%

Handel:

271.1 mln zł

762.6 mln zł

181.24%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

151.1 mln zł

376 mln zł

148.78%

Więcej

Spadły wydatki na:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

9.5 mld zł

2.8 mld zł

-69.99%

Leśnictwo:

30.5 mln zł

9.7 mln zł

-68.28%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

7.2 mld zł

3.1 mld zł

-56.67%

Więcej

Dane dostępne tylko w jednym roczniku:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

176.9 mln zł

Kultura fizyczna i sport:

210.3 mln zł

Więcej

Dochody budżetu państwa:

195.3 mld zł

293.8 mld zł

50.4%

Deficyt budżetu państwa:

30.5 mld zł

35 mld zł

14.6%

Stopa bezrobocia:

14.8%

13.4%

-9.5%

Zadłużenie na koniec roku:

506.3 mld zł

840.5 mld zł

66.02%

Produkt Krajowy Brutto:

1.1 bln zł

1.6 bln zł

44.56%

Produkt Krajowy Brutto na osobę:

27.9 tys. zł

42.5 tys. zł

44.85%

Inflacja:

1%

3.7%

2.7%

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej